GTM-P8GPCR8
Skip to main content
 1. Etusivu >
 2. Yritys >
 3. Ajankohtaista >
 4. Uutiset >
 5. Uutisarkisto >
 6. 2005 >
 7. Puolustusvoimat on tehnyt Fujitsu Services Oy:n kanssa toimitussopimuksen hallinnollisen tietojenkäsittely-ympäristön muutostöistä. Sopimuksen arvo on noin 3,3 miljoonaa euroa ja sen mukaiset tehtävät toteutetaan vuoden 2006 loppuun mennessä.

Finland Fujitsu toteuttaa Puolustusvoimien HallNet-hankkeen

Puolustusvoimat on tehnyt Fujitsu Services Oy:n kanssa toimitussopimuksen hallinnollisen tietojenkäsittely-ympäristön muutostöistä. Sopimuksen arvo on noin 3,3 miljoonaa euroa ja sen mukaiset tehtävät toteutetaan vuoden 2006 loppuun mennessä.

huhtikuuta 04, 2005

Sovitut tehtävät toteutetaan Puolustusvoimien tietohallinnon rationalisointi (TIERA) hankkeeseen kuuluvassa HallNet 2006 -projektissa. HallNet 2006 -projektin tehtävä on järkeistää ja keskittää puolutustusvoimien hallinnon käytössä olevien tietojärjestelmien ylläpito ja palvelutuotanto. Hallinnollisen tietohallintoympäristön muutos jakautuu seuraaviin tehtäviin, jotka toteutetaan tällä hankinnalla:

 • Alueellisten ja valtakunnallisten palvelinhotellien rakentaminen
 • Palvelukeskusorganisaation perustaminen ja palvelunhallinnan kehittäminen ottamalla käyttöön toimialan käytäntöjen mukaisia toimintatapoja
 • Tietojärjestelmien fyysinen ja looginen keskittäminen sekä yhdistäminen (konsolidointi) joko alue- tai valtakunnalliselle tasolle
 • Verkkokäyttöjärjestelmän päivittäminen Microsoft ActiveDirectory -verkkokäyttöjärjestelmäksi
 • Tietoturvaratkaisujen kehittäminen tukemaan uutta ratkaisua.
alternative_text

Nimet ovat papereissa. Sopimuskansioita vaihtavat Puolustusvoimien operaatiopäällikkö kenraaliluutnantti Olavi Jäppilä ja Fujitsun toimitusjohtaja Yrjänä Ahto. (Kuva: Puolustusvoimat)

HallNet 2006 projektin tärkein tehtävä on optimoida puolustusvoimien hallinnolliseen tietoverkkoon tukeutuva tietojärjestelmäpalveluympäristö. Nykyinen yli sataan toimipisteeseen hajautettu hallinnollisen tietojenkäsittelyn tuotantojärjestelmä keskitetään noin kymmeneen alueelliseen tuotantopisteeseen ja vaiheittain tästä edelleen kolmeen valtakunnalliseen tuotantopisteeseen.

Tuotantopisteistä muodostetaan palvelukeskusorganisaatio, josta tuotetaan sovelluspalvelut, hallitaan tietotekniset resurssit ja annetaan käyttäjien tukipalveluja. Tämän mahdollistamiseksi hallinnolliset työasemat vakioidaan siten, että käyttäjien ja työasemien etähallinta on mahdollista. Palvelutarjontaa ja tietoturvallisuutta kehitetään siten, että hallinnollisessa työasemassa voidaan tarjota internet-palveluja vuoden 2007 alussa.

Toimitussopimuksella mukaisilla toimenpiteillä voidaan varmistaa paremmat sähköiset asiointipalvelut kansalaisille ja yhteistoimintakumppaneille. Sähköisten asiointipalvelujen keskittäminen luo edellytykset entistä laajemmalle palvelutarjonnalle. Toteutettava hallinnollinen tietojenkäsittely-ympäristö mahdollistaa myös verkottumisen muiden turvallisuusviranomaisten kanssa.

HallNet 2006 on kumppanuushanke, jolla muokataan nykyinen sirpaleinen ja monimutkainen infrastruktuuri- ja palvelurakenne selväpiirteiseksi ja paremmin hallituksi kokonaisuudeksi. Yhteistyössä Fujitsun kanssa määritellään ja suunnitellaan aluksi tavoitetilan mukainen hallinnollinen tietojenkäsittely-ympäristö. Toteutusvaiheessa rakennetaan tarvittavat palvelinhotellit, joihin käytettävät hallinnolliset tietojärjestelmät keskitetään. Palvelukeskusorganisaatio toteuttaa tehtävänsä uudella toimintamallilla ja tuottaa tarvittavat tukipalvelut palvelutasosopimuksiin perustuen.

Tuomo Juvonen

Puhelin: Puhelin: (09) 181 35400
Yritys:HallNet 2006 projektin

Oili Toivanen

Puhelin: Puhelin: (09) 181 35136
Yritys:Fujitsu Services

Date: 04 huhtikuuta, 2005