GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2005 >
  7. Finland Fujitsu toimittaa VETUMA-hankkeen sähköisen tunnistusjärjestelmän

Finland Fujitsu toimittaa VETUMA-hankkeen sähköisen tunnistusjärjestelmän

Fujitsu Services Oy

joulukuuta 14, 2005

Fujitsu on valittu julkishallinnon VETUMA-hankkeen sähköisen tunnistusjärjestelmän toimittajaksi. VETUMA on kansalaisille tarkoitettu verkkotunnistus- ja maksamisjärjestelmä. Se mahdollistaa yhtenäisen tunnistautumisen ja verkkomaksamisen kaikkiin julkishallinnon kansalaisten asiointipalveluihin, jotka on liitetty järjestelmään. Kyseessä on ensimmäinen kansallinen kuntien ja valtion yhteispalveluhanke verkkotunnistamiseen ja -maksamiseen.

Tunnistuksessa käytetään Fujitsun kehittämää mPollux-tunnistamis- ja pääsynvalvontasovellusta. Menetelmä tarjoaa helppokäyttöisen ja turvallisen yhteyden muodostamisen vahvalla tunnistamismenetelmällä.

"Verkkotunnistaminen ja -maksaminen ovat erinomaisia esimerkkejä koko julkishallinnon yhteisistä sähköistä asiointia tukevista palveluista. Ovathan asiakkaatkin eli kansalaiset ja kuntalaiset yhteisiä", hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman ohjelmajohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja toteaa.

Tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai hst-kortilla

Tunnistautuminen voi tapahtua usealla eri tavalla: joko pankkitunnuksilla tai VRK:n kansalaisvarmenteella, joka on saatavissa eri alustoille, esimerkiksi sähköiseen henkilökorttiin (hst) tai OP-ryhmän VisaElectron-korttiin. Hankkeen edetessä on mahdollista jatkossa käyttää myös mobiilivarmenteita, luottokorttia tai vaikkapa biometrisiä tunnisteita.

Sähköinen asiointi on vahvasti tulossa julkishallintoon, mutta yksi kynnyskysymyksistä on ollut juuri luotettava tunnistautuminen. Liittyminen keskitettyyn ja vahvaan tunnistusjärjestelmään tuo julkishallinnolle säästöjä, sillä nyt yksiköiden ei tarvitse rakentaa järjestelmiä itse. Lisäksi valtio vastaa järjestelmän tekniseen alustaan liittyvistä kuluista.

Tunnistus- ja maksamisjärjestelmiä voi käyttää missä tahansa sovelluksessa. Alkuvaiheessa järjestelmä todennäköisesti on tunnistuskäytössä, eli silloin käyttäjät saavat turvallisen yhteyden julkishallinnon palveluihin. Myöhemmin, kun palveluja kehitetään lisää, korostuu myös verkkomaksamisen rooli.

Palvelut käynnistyvät vuoden vaihteen jälkeen

Kuntasektorin ensimmäiset tunnistuspalvelut otetaan käyttöön vuoden 2006 alkupuolella. Valtionhallinnon palveluita voidaan odottaa kevään kuluessa.

"Käyttökohteita tulee varmasti useita, kunhan järjestelmä saadaan käyttöön. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun kirjastoissa on suunnitteilla hanke, jossa myöhästymismaksut voisi hoitaa verkon kautta", kertoo VETUMA-hankkeen projektipäällikkö Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupungista.

"Helsingissä tunnistautumispalveluja tarvitaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyshuollon asiointipalveluissa, aikuisopistojen kurssi-ilmoittautumisissa, avustushakemuksissa sekä kokous- ja harrastustilojen tilanvarauksissa. Verkkomaksamisen puolella potentiaalisia käyttökohteita ovat kaikki pienehköt palvelujen käyttöön liittyvät maksut, kuten työväenopistojen kurssimaksut. Käyttökohteita löytyy runsaasti, onhan juuri kyseisten palvelujen puute ollut keskeinen este verkkopalvelujen käyttöönotolle ja asianhallinnan sähköistämiselle", toteaa VETUMA-hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja Tuomo Karakorpi Helsingin kaupungista.

Valtionhallinnossa on käynnissä useita sähköisen asioinnin hankkeita. "Nyt niiden kehittämistä voidaan viedä vahvasti eteenpäin, sillä prosessien ja palveluiden kehittämisessä voidaan hyödyntää VETUMA-palvelua", toteaa Markku Nenonen sisäasianministeriöstä. Hän toimii pääsihteerinä julkishallinnon tietohallinnon Juhta-neuvottelukunnassa.

"Verkkomaksamisesta useilla meistä on jo kokemusta pankkisektorilta, ja nyt samaa kokemusta voi hyödyntää myös julkiseen hallinnon palveluissa. Tunnistautumispalvelu mahdollistaa olemassa olevien perusrekisteritietojen hyödyntämisen. Sitä myötä julkisen hallinnon palveluntuottajien tarjoamat palvelut paranevat, eikä kansalaiselta tarvitse kysyä aina uudestaan samoja tietoja.

Tunnistautumispalvelun avulla voi esimerkiksi seurata omien asioiden etenemistä julkisessa hallinnossa", Katrina Harjuhahto-Madetoja sanoo.

Pääkaupunkiseudun hanke laajeni koko julkishallintoon

VETUMA-hanke käynnistyi viime keväänä pääkaupunkiseudun kuntien aloitteesta. Hanke on osa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten tiivistynyttä seudullista yhteistyötä. Käytännön toteutuksesta ovat vastanneet pääkaupunkiseudun kaupungit yhteistyössä valtionhallinnon kanssa. Kaikki Suomen kunnat voivat liittyä VETUMaan. Valtionhallinnon virastot ja laitokset ovat mukana hankkeessa Valtion yhteishankintayksikön Hanselin kautta.

"Alun perin lähdimme Espoon ja Vantaan yhteistyönä etsimään uutta tunnistautumispalikkaa käyttöömme. Espoolla oli tarve uudistaa järjestelmänsä ja Vantaalla rakentaa kokonaan uusi. Kun hanke laajeni Helsinkiin ja muihin kuntiin sekä Juhdan kautta valtionhallintoon, kypsyi samalla päätös hankkia tunnistautuminen palveluna. Tällöin maksamme vain käytöstä. Tarjouskierroksen voitti Fujitsu. Valintamme perusteita olivat hinnan ja hyvien referenssien lisäksi palveluratkaisun laatu sekä toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet", Anne Lindblad-Ahonen kuvailee.

Lisätietoa:
Myyntijohtaja Kari Koskinen, Fujitsu, puh. 050 670 36
Ohjelmajohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, Valtioneuvoston kanslia,
puh. (09) 1602 2363
Johtoryhmän puheenjohtaja Tuomo Karakorpi, Helsingin kaupunki, puh. 050 550 3271

Date: 14 joulukuuta, 2005