GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2005 >
  7. Aluetietojärjestelmäpalvelu Fiale on ollut käytössä Pirkanmaan ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä kesästä 2004 lähtien. Noin 530 lääkäriä ja hoitohenkilöä hakee potilastietoja Fialen avulla. Myös Pirkanmaan erityisvastuualueen neljä sairaanhoitopiiriä ovat aloittaneet koekäytön.

Finland Fiale-palvelu käytössä jo kuudessa sairaanhoitopiirissä

Aluetietojärjestelmäpalvelu Fiale on ollut käytössä Pirkanmaan ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä kesästä 2004 lähtien. Noin 530 lääkäriä ja hoitohenkilöä hakee potilastietoja Fialen avulla. Myös Pirkanmaan erityisvastuualueen neljä sairaanhoitopiiriä ovat aloittaneet koekäytön.

toukokuuta 16, 2005

Käyttäjien kokemukset Fialesta ovat myönteisiä. Palvelu nopeuttaa ja tehostaa hoitotyötä, kun lääkärillä on välittömästi käytössään muualla tehtyjen tutkimusten tulokset. Fiale-palvelu kattaa jo suuren tietomäärän: viitetietokannassa on nyt yli kuusi miljoonaa viitettä.

Fujitsu Services Oy:n ja Itella Suomi Oy:n yhdessä kehittämä informaatiopalvelu Fiale tehostaa eri hoito-organisaatioiden välistä tiedonkulkua. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon tiedot saadaan sen avulla välittömästi perusterveydenhuollon käyttöön ja päinvastoin.

Kullakin hoito-organisaatiolla on omat perustietojärjestelmänsä, jotka eivät vaihda tietoja suoraan keskenään. Järjestelmät yhdistää yli internetin ja avoimin rajapinnoin toimiva Fiale-palvelu, joka sisältää muun muassa viittaukset perusjärjestelmissä oleviin asiakastapahtumiin, kuten sairauskertomustietoihin ja laboratoriotuloksiin.

Tällä hetkellä viitetietokannassa on yli kuusi miljoonaa viitettä. Viitetiedon avulla lääkäri saa nähtäväkseen ne asiakastapahtumat, joiden katsomiseen hänellä on joko asiakkaan antama suostumus tai muutoin oikeus.

Käyttäjiltä saatu palaute on ollut myönteistä. Porin pääterveysasemalla apulaisylilääkärinä työskentelevä Jyrki Levola hakee Fialesta reaaliaikaista tietoa Satakunnan Keskussairaalassa potilailleen tehdyistä tutkimuksista ja toimenpiteistä.

"Monia väärinkäsityksiä on saatu selvitettyä, kun tiedot ovat heti nähtävillä. Samoin jatkohoito-ohjeet ja erikoislääkärin kannanotot ovat olleet hyödyllisiä. Turhilta röntgen- ja laboratoriotutkimuksilta on vältytty", Jyrki Levola toteaa.

Levola uskoo, että palvelusta on etua potilaalle, lääkärille ja yhteiskunnalle: hoidon epävarmuustekijät ja virhearvioinnit vähenevät ja lääkäreiden on entistä helpompi sopia yhdessä hoitolinjoista. Potilas puolestaan välttyy turhilta käynneiltä ja tutkimuksilta, mikä säästää myös yhteiskunnan kustannuksia.

Fiale-palvelussa toteutuu korkea tekninen tietoturva ja luotettava käyttöoikeuksien hallinta. Fiale edistää alueiden yhtenäisiä hoitokäytäntöjä tarjoamalla ratkaisun saumattomien palveluketjujen suunnitteluun ja lähtökohdat valtakunnallisiin malleihin.

Fiale-palvelun hyödyt lisääntyvät sen mukaan, kuinka paljon asiakaskohtaista tietoa sisältäviä perusjärjestelmiä palveluun on liitetty. Tämän vuoden loppuun mennessä järjestelmän piirissä lienevät kaikki Satakunnan ja Pirkanmaan alueen terveyskeskukset. Seuraava haaste on Fialen laajentaminen palveluketjussa siten, että mukana on myös sosiaalitoimen ja kehitysvammahuollon yksiköitä. Fiale-palvelua kehitetään jatkuvasti kuunnellen tarkkaan käyttäjien kokemuksia.

Fiale-palvelun käyttö laajenee koko ajan. Tavoitteena on, että Fiale palvelisi tulevaisuudessa yli sairaanhoitopiirien ja olisi valtakunnallisten toimijoiden käytettävissä.

Fujitsun palvelut sosiaali- ja terveydenhuollon alueelle
www.itella.fi

Veijo Ruuskanen

Puhelin: Puhelin: 045 7880 1212
Yritys:Fujitsu Services
Tehtävä:Kehityspäällikkö

Kirsti-Liisa Orasmaa

Puhelin: Puhelin: 0205 388 758
Yritys:Itella Suomi
Tehtävä:Business Manager

Terttu Luojukoski

Puhelin: Puhelin: 044 707 7665
Yritys:Satakunnan sairaanhoitopiirin Salpahanke
Tehtävä:Projektipäällikkö

Date: 16 toukokuuta, 2005