GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2004 >
  7. Uudistettu ympäristöhallinnon yhteinen ymparisto.fi -portaali on avautunut. Fujitsun toteuttama verkkopalvelu pohjautuu NetCommunnity-ratkaisuun. Hanke sisälsi julkaisujärjestelmän lisäksi teknisen alustan ja sen käytettävyyspalvelut.

Finland Fujitsun toteuttama ymparisto.fi -verkkopalvelu avautui

Uudistettu ympäristöhallinnon yhteinen ymparisto.fi -portaali on avautunut. Fujitsun toteuttama verkkopalvelu pohjautuu NetCommunnity-ratkaisuun. Hanke sisälsi julkaisujärjestelmän lisäksi teknisen alustan ja sen käytettävyyspalvelut.

maaliskuuta 16, 2004

Ymparisto.fi -palvelu on tarkoitettu kaikille ympäristö- ja asumisasioista kiinnostuneille. Verkkopalvelu toimii porttina kaikkiin ympäristöhallinnon sähköisiin palveluihin. Sisältö on erittäin laaja ja monipuolinen. Suomenkielisessä palvelussa on noin 16 000 sivua. Lisäksi ruotsin- ja englanninkielistä aineistoa on 2 500 sivua. Palvelusta on liityntöjä myös tietojärjestelmiin ja asiointipalveluihin, esimerkiksi valtakunnallisiin vesitilannetietoihin.

Ylläpito on hajautettu 18 ympäristöhallinnon organisaatioon. Sisällöntuotantoon osallistuu poikkeuksellisen suuri määrä henkilöitä, vaikkakin vain pieni osa päätoimisesti.

"Uusi verkkopalvelu tukee päämääräämme olla julkishallinnon kärkiorganisaatio sähköisissä palveluissa ja tiedon hallinnassa. Tavoitteenamme oli rakentaa helppokäyttöinen, selkeä ja ajantasainen verkkopalvelu. Uusi palvelu on sellainen kuin alun perin oli tarkoituskin", kertoo ympäristöministeriön tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä.

Palvelu on toiminut hyvin ensimmäisten tuotantoviikkojen ajan.

"Käyttäjämäärät ovat olleet vähintäänkin tyydyttävällä tasolla, vaikka emme ole vielä isosti mainostaneet uudistunutta verkkopalveluamme", Heikki Heikkilä mainitsee. "Käynnistysvaiheen jälkeen satsaamme markkinointiin loppukeväästä."

NetCommunityyn rakennettiin monia uusia ominaisuuksia ympäristöministeriön toiveiden mukaan. Tästä syystä verkkopalvelun toteutusprojekti venyi yli vuoden mittaiseksi.

"Halusimme useita lisäominaisuuksia täydentämään alkuperäistä mallia. Myös ylläpitotyökaluun tuli huomattavia muutoksia. Se rakennettiin java-pohjaiseksi, jolloin se saatiin poikkeuksellisen dynaamiseksi", Heikki Heikkilä kuvailee.

Lisätietoja:
Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, ympäristöministeriö, puh. (09) 160 07

Myyntipäällikkö Mika Koskinen, Fujitsu, puh. 045 7880 5275

Fujitsun toteuttama ymparisto.fi -verkkopalvelu avautui

Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien ympäristö- ja asuntoasioiden valmistelusta. Ministeriön toiminnan ydintavoitteet ovat asumisen, yhdyskuntien ja rakennetun ympäristön laadun parantaminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ekotehokas yhteiskunta, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja ilmakehän haitallisten muutosten ehkäiseminen. Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvat 13 alueellista ympäristökeskusta, kolme ympäristölupavirastoa, Suomen ympäristökeskus ja Valtion asuntorahasto. Lisäksi ympäristöministeriö ohjaa ja rahoittaa Metsähallitusta ja Metsäntutkimuslaitosta luonnonsuojelua koskevissa asioissa.

Date: 16 maaliskuuta, 2004