GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Tapahtumat

Tapahtumat

Tulevat tapahtumat ja webinaarinauhoitukset

Nauhoitukset

Tuotantodatan älykäs analysointi avaa uuden näkymän tehtaan toimintaan 14.12.2017

Globaali kilpailu kiristää jatkuvasti teollisuusyritysten kustannuspaineita. Koko ajan pitäisi olla tuottavampi, prosessit tehokkaammat ja laatu parempi. Teollisuuden tieto- ja automaatiojärjestelmät tuottavat paljon dataa, mutta se on hajallaan eikä sitä pystytä hyödyntämään tehokkaasti. Edes muutosten ja parannusten tarkkaa vaikutusta tuotantoon ei aina pystytä todentamaan. Pureudumme tähän ja muihin teollisuusyritysten ajankohtaisiin ongelmiin webinaarissamme.

Katso webinaariOpen a new window  


Altti-palvelu: ajantasainen tilannekuva sote-asiakkaan tietoihin 30.11.2017

Sujuvasti yli organisaatiorajojen liikkuvaa potilastietoa – tätä tarvitaan tulevan soten myötä. Maakunnallinen aluetietopalvelu Altti tarjoaa ammattilaisille ajantasaisen näkymän sote-asiakkaan tietoihin, niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Altti on ollut tuotantokäytössä jo vuosia, ja kokemukset ovat hyviä. 

Katso webinaariOpen a new window

Digital Factory webinar Quality assurance with AI innovation 16.11.2017

Fujitsu has proven how AI innovation can be applied to reduce operational costs and to achieve a faster time to market. One of our manufacturer clients saved 85% in resource overheads and time involved with quality assurance procedures using Fujitsu Advanced Image Recognition (F|AIR). Join our webinar where Grant Kinchin from Fujitsu give an overview of: How to save manufacturing costs with AI and Advanced Image Recognition. 

Katso webinaariOpen a new window


Paranna tuottavuutta ohjelmistorobotiikalla 27.9.2017

Haluatko kuulla käytännön esimerkkejä siitä, kuinka ohjelmistorobotiikka parantaa toimintojen laatua ja tuottavuutta?

Katso webinaariOpen a new window

Connected Enterprise ‒ Connected Workers: Worker Health & Safety 14.9.2017

Puettava teknologia yhdistettynä pilvipalveluun tarjoaa valmistavalle teollisuudelle, rakennusteollisuudelle sekä huolto- ja kuljetusliiketoiminnoille kiinnostavia liiketoimintahyötyjä. Ilmoittaudu mukaan webinaariimme, jossa Fujitsun IoT-ratkaisuista vastaava johtaja James Maynard käsittelee puettavan teknologian mahdollisuuksista työturvallisuuden, -hyvinvoinnin ja tehokkuuden parantamisessa.

Katso webinaariOpen a new window

Industrie 4.0 – the fourth industrial revolution
Journey from automation to cyber-physical systems, smart manufacturing and connecting the digital world with the real world

Tämä webinaari Connected Enterprise -webinaarisarjamme kuudes osa. Tässä osassa esityksen pääpaino on Industrie 4.0:ssa, jota tituleerataan myös neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi. Käymme läpi muiden muassa siihen liittyviä haasteita, kansainvälisiä strategisia aloitteita sekä konseptin merkitystä ja soveltamisalueita valmistavassa teollisuudessa.

Esitys on englanninkielinen. Pääpuhujina ovat Fujitsun Industrie 4.0 -teknologiatoimiston ohjelmajohtaja, tohtori Bernd Kosch ja webinaaria isännöivä Reijo Sihvonen Suomen Fujitsusta.

Katso webinaari


Valtio digitalisoi Fujitsun MetaArcin ja K5-pilvipalvelun avulla

K5 mahdollistaa sekä perinteisten it-ympäristöjen siirron pilveen, että niiden jatkokehityksen digitaalisilla pilvipalvelusovelluksilla. Avoimen lähdekoodin ansiosta sovellusten jatkokehittäminen ja siirto eri alustoille on helppoa ja mutkatonta. 

Tiukat tietosuojaa koskevat lait ja määräykset hidastavat monesti pilvipalveluiden käyttöönottoa etenkin julkishallinnon toimialalla. Pilvipalveluiden tietoturva on tärkeää erityisesti valtionhallinnossa, koska data ei saa joutua vääriin käsiin. K5-pilvipalvelu takaa, että asiakkaiden data säilyy kotimaassa.

Tämä webinaari on suunnattu erityisesti valtiosektorin it-päättäjille ja -asiantuntijoille. Kerromme, miten Fujitsun digitaalisten palvelujen alusta MetaArc ja K5-pilvipalveluratkaisu tukevat valtio-organisaation digitaalista muutosta.

Katso webinaari


Valpasta ja ajantasaista tietoturvaa digitaaliseen maailmaan

Yrityksen liiketoiminnan tukena on lähes aina monta it-palvelutoimittajaa ja pilvipalvelua. Tällöin kokonaisnäkyvyys organisaation tietoturvaan heikkenee ja liiketoimintariskejä on vaikea laskea. Uusia teknologioita otetaan käyttöön, vanhoja poistuu ja omat it-resurssit ovat tapissa.

Kyberrikolliset, kiristysohjelmat ja identiteettivarkaudet ovat uhkakuvia, jotka varjostavat jatkuvasti toimintaa. Tietoteknisten palvelujen paineet kasvavat, kun liiketoimintaan vaaditaan lisää tehokkuutta mutta pienemmillä resursseilla. Tietoturvauhkia pitäisi seurata kellon ympäri oman työn ohella. Kuulostaako tutulta?

Tule mukaan webinaariimme, jossa käsittelemme mm. muuttuviin tietoturvauhkiin varautumista sekä tietoturvan tilanteen ja poikkeamien jatkuvaa seurantaa ja reagointia.

Katso webinaari


Liiketoimintalähtöinen identiteettien- ja pääsynhallinta – vaikeaa ja kallista? Ei välttämättä!

Käyttäjien tunnistaminen, kertakirjautuminen, identiteettien elinkaari, itsepalvelut ja niiden integroiminen liiketoimintaan ja järjestelmäpalveluihin koetaan perinteisesti vaikeiksi ja kalliiksi asioiksi toteuttaa. Näin ei tarvitse enää olla! Tule webinaariimme tutustumaan Fujitsun ajatuksiin ja toimintamalleihin liiketoimintalähtöisestä identiteettien- ja pääsynhallinnasta. Webinaarissa käsittelemme näitä asioita liiketoiminnan, it:n ja loppukäyttäjien näkökulmasta sekä esittelemme Fujitsun näkemyksiä erilaisista ratkaisumalleista. Moderni, heterogeeninen ja dynaaminen liiketoiminta- ja it-ympäristö ovat hallittavissa identiteettien kautta.


Katso webinaari


Karista viimeisetkin tekosyyt ja digitalisoi rohkeasti Digital Business Platform MetaArcin avulla

Tämä webinaari on suunnattu erityisesti yksityissektorin it-päättäjille. Kerromme miten Digital Business Platform MetaArc ja Fujitsu Cloud Service K5 tukevat organisaation digitaalista transformaatiota. Tässä webinaarissa perehdymme muiden muassa seuraaviin asioihin: digitaalisen transformaation tärkeimmät trendit, kustannuksien optimointi ja resurssien keskittäminen kilpailuetua tuottaviin hankkeisiin, kehittämisen kiristyvät vaatimukset, Fujitsun kokemukset sovelluspuolen hankkeista ja miten digital business platform sekä moderni pilvipohjainen it-infra vastaavat liiketoiminnan digitalisointihaasteisiin.

Katso webinaariOpen a new window


Johtaja, teetkö töitä jenkkiteinien vermeillä?

Mikäli kaikkeen hypeen on uskominen, digitaaliset työvälineet ovat mullistaneet työskentelytapojamme jopa siihen pisteeseen, että yritysten johtoryhmät käyttävät teineille suunnattuja viestimiä kuten Whatsappia tai Snappia työasioiden hoitamiseen. Silti alle 11 prosenttia suomalaisista työntekijöistä kokee, että digitaalisia työskentelytapoja kehitetään työpäivän sujuvuuden ja liiketoiminta tavoitteiden lähtökohdista. Tällä kertaa Fujitsun webinaarissa käsitellään rennosti ja eteenpäin katsovasti, miten käyttäjäkokemus ja toimistotyön työkalut vaikuttavat työn tuottavuuteen sekä työntekijöiden tyytyväisyyteen.

Katso webinaariOpen a new window

Digitalisaatio romuttaa prosessit

Monesti digitalisaation kuvitellaan olevan pelkästään uusien teknologioiden käyttöönottoa tai asioiden ja prosessien saattamista digitaaliseen muotoon. Tosiasiassa kyse on organisaatiokulttuurin ja toimintamallien muutoksesta. Tässä webinaarissa tarkastelemme prosessien merkitystä digitalisaatiossa. Kuulet myös, mitä hyötyjä hyvin toteutettu digitalisaatio voi tuoda. Nostamme esiin erityisesti ympäristövaikutukset.

Katso webinaariOpen a new window

Rakenna ylivertainen asiakaskokemus palvelumuotoilun avulla

Vuoteen 2020 mennessä asiakaskokemus korvaa tuotteen ja hinnan brändin tärkeimpänä erottautuvuustekijänä. Webinaarissa käymme läpi palvelumuotoilun perusteet ja sen tarjoamat mahdollisuudet asiakaslähtöisen digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Kerromme myös miten Fujitsu Fast -palvelukanava tuotiin tälle vuosituhannelle palvelumuotoilun avulla. Fujitsu on vienyt uudistettua palvelua Suomesta maailmalle.

Katso webinaariOpen a new window


Fujitsu Connected Enterprise: Making the Industrial IoT Happen – Right Here, Right Now

Järjestämme viidennen Connected Enterprise -webinaarin, jossa simuloimme IoT:n hyödyntämistä teollisuus- ja logistiikkatoimialan käyttötarpeisiin. Webinaarin pääpaino on simulaatioissa, joiden sisältö kuvaa todellisia liiketoimintaprosesseja ja operatiivista toimintaa, kun niitä tehostamaan on tuotu Teollisen IoT:n mukaisia ratkaisuja.

Esitys on englanninkielinen ja pääpuhujina ovat IoT-kompetenssikeskuksemme asiantuntijat.

Katso webinaariOpen a new window

Fujitsu Connected Workers: Laajennettu todellisuus, työturvallisuus ja työn tehostaminen digitalisoinnin avulla

Teollinen internet, Industry 4.0 sekä älykkäät verkot ja niihin liittyvät asiat (Internet of Things) mahdollistavat informaatioteknologian (it) ja operatiivisen teknologian (ot) lähentymisen. It:n ja ot:n konvergenssin myötä esimerkiksi tuotantolaitteiden ylläpitoa voidaan tehostaa ja niiden toiminnan luotettavuutta voidaan parantaa sekä tuotantoprosessien laadunvalvonta ja jäljitettävyyttä tehostaa.

Fujitsu Connected Enterprise -webinaarisarjamme neljäs osa pureutuu siihen, miten laajennetun todellisuuden (Augmented Reality) sekä kehoon ja työvaatteisiin asennettujen antureiden ja sensorien avulla (esim. Fujitsu Ubiquitousware) voidaan tehostaa työtä ja parantaa työturvallisuutta. Kerromme myös miten työntekijän käyttökokemusta voidaan parantaa käyttöliittymiä kehittämällä (esim. SAP Fiori).

Katso webinaariOpen a new window


Fujitsu Connected Manufacturing: Digitalisoi tuotantoprosessit, laadun valvonta ja jäljitettävyys

Teollinen internet, Industry 4.0 sekä älykkäät verkot ja niihin liittyvät asiat (Internet of Things) mahdollistavat informaatioteknologian (it) ja operatiivisen teknologian (ot) lähentymisen. Perinteisesti tuotantoprosessien ja toimitusketjujen läpinäkyvyys on ollut ongelmallista, sillä niiden seuranta on ollut pääasiassa manuaalista ja niistä kerättävä tieto on ollut saatavilla liian myöhään. It:n ja ot:n konvergenssin myötä tuotantoprosessien laadunvalvontaa ja jäljitettävyyttä voidaan tehostaa.

Fujitsu Connected Enterprise -webinaarisarjamme kolmas osa pureutuu siihen miten IoT-teknologioita voidaan hyödyntää tuotantoprosessien, laadunvalvonnan sekä jäljitettävyyden tehostamiseen. Standardien IoT-teknologioiden hyödyntäminen mahdollistaa saumattoman yritysten välisen yhteistyön tuotanto-, jakelu- ja huoltotoiminnassa.

Katso webinaariOpen a new window


Fujitsu Connected Asset: Tuotantolaitteistojen ylläpidon ja logistiikan tehostaminen digitalisoinnin avulla

Teollinen internet, Industry 4.0 sekä älykkäät verkot ja niihin liittyvät asiat (Internet of Things) mahdollistavat informaatioteknologian (it) ja operatiivisen teknologian (ot) lähentymisen. It:n ja ot:n konvergenssin myötä myötä logistiikkaa ja varastonhallintaa sekä tuotantolaitteiden ylläpitoa voidaan tehostaa ja niiden toiminnan luotettavuutta voidaan parantaa.

Fujitsu Connected Enterprise -webinaarisarjamme toinen osa pureutuu siihen miten laitteisiin asennettujen antureiden ja sensoreiden avulla kerättyä tietoa voidaan hyödyntää varaston toiminnan tehostamiseen sekä laitteiden käytön ja ylläpidon tehostamiseen, monitorointiin ja käytettävyyden parantamiseen. Esimerkit perustuvat Fujitsun GlobeRanger sekä SAP:in ratkaisuihin.

Katso webinaariOpen a new windowMiten operatiivinen teknologia ja informaatioteknologia saadaan toimimaan yhdessä?

Huimaa vauhtia kehittyvien teollisen internetin sekä älykkäiden, laitesuuntautuneiden verkkojen takia informaatioteknologia (it) ja operatiivinen teknologia (ot) kohtaavat väistämättä toisensa.

Webinaarissa keskustelemme teollisen internetin ja industry 4.0 eroista ja yhteneväisyyksistä ja it:n ja ot:n yhdistämisestä saatavista hyödyistä. Lisäksi käymme läpi erilaisia asiakasesimerkkejä it:n ja ot:n konvergenssista.

Katso webinaariOpen a new window


Robotic Process Automation – työkaluja nopeaan, vaivattomaan ja kustannustehokkaaseen digitalisaatioon

Ohjelmistorobotiikka eli Robotic Process Automation (RPA) tarjoaa työkalut ja menetelmät nopeaan, vaivattomaan ja kustannustehokkaaseen digitalisaatioon. Virtuaalirobotin hoidettaviksi soveltuvat monet pienet rutiinityöt tai isot tiedonsiirtoprojektit, jotka manuaalisesti tehtyinä vievät paljon aikaa. Sopivia käyttökohteita löytyy kaikilta toimialoilta. Webinaarissa kerromme RPA:n mahdollisuuksista ja hyödyistä liiketoiminnalle.
Lue lisää ja katso webinaariOpen a new window