GTM-P8GPCR8
Skip to main content

Roolikuvauksia

Palvelupäällikkö

Palvelupäällikkönä toimit asiakkuuden johtajana. Haet ratkaisu- ja kehitysmahdollisuuksia asiakkaan ict-ympäristössä sekä ohjaat palvelua toteuttavan tiimin toimintaa. Asiakkainasi on yksi tai useampi yritys tai julkishallinnon organisaatio. Palvelupäällikönä tavoitteenasi on erinomainen asiakastyytyväisyys sekä pitkäaikaiset, kannattavat ja kehittyvät asiakkuudet.

Osaamistausta:

 • vankka osaaminen tietotekniikkapalveluista tai sovellusratkaisuista
 • alan työkokemus vähintään parin vuoden ajalta. Asiakaspalveluun, palveluiden myyntiin tai tietohallintoon liittyvät vastuulliset tehtävät antavat hyvän pohjan.
 • hyvät neuvottelu-, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot
 • hyvät organisointi- ja/tai johtamistaidot

Projektipäällikkö

Projektipäällikkönä suunnittelet ja johdat vaativia asiakasprojekteja. Sovellat Fujitsun menetelmiä projektien vaatimalla tavalla.

Osaamistausta:

 • vankka osaaminen tietotekniikkapalveluista tai sovellusratkaisuista
 • kokemusta ulkoistus- ja/tai sovellusprojektien johtotehtävistä ja näyttöjä niistä
 • reipasta asiakaspalveluasennetta
 • jämäkkyyttä, järjestelmällisyyttä ja oma-aloitteisuutta
 • kyky ja halu toimia prosessien mukaisesti kuitenkaan niihin kangistumatta
 • hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky verkostoitua

Myyntipäällikkö

Myyntipäällikkönä vastaat palvelujemme myynnistä Suomen johtaville yrityksille ja kaupan sekä julkishallinnon organisaatioille. Johdat myyntihankkeita, luot luottamukseen perustuvia asiakassuhteita ja kehität kumppanuutta pitkäjänteisesti.

Osaamistausta:

 • vankka osaaminen ja näyttöä vaativien ict-palveluiden ja -ratkaisujen myynnistä
 • palveluhenkisyys ja kyky asettua asiakkaan asemaan
 • kyky saavuttaa haasteellisia tavoitteita yhdessä myyntitiimin kanssa
 • hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot sekä reipas työskentelyote
 • aito innostus kehittää asiakkaan liiketoimintaa edistäviä tietoteknisiä ratkaisuja

Järjestelmäasiantuntija

Järjestelmäasiantuntijana työskentelet erilaisten ict-projektien määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen ja käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä. Tarvittaessa toimit myös myynnin tukena esitellen ratkaisujamme asiakkaalle.
Hallitset tehtäviesi kannalta olennaiset alueet syvällisesti ja omaat laajan teknologia- ja tuoteosaamisen. Kykenet myös tunnistamaan mahdollisuuksia, joita teknologia ja tuotteet tarjoavat Fujitsun asiakasratkaisuihin. Fujitsulla järjestelmäasiantuntijat erikoistuvat tavallisesti tiettyihin tuotteisiin, järjestelmiin ja ohjelmistoarkkitehtuureihin.

Osaamistausta:

 • kokemus asiantuntijatehtävistä
 • järjestelmällisyys ja dokumentointikyky
 • hyvät neuvottelu-, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot
 • soveltuva tekninen koulutus, suoritetut sertifikaatit ovat etu
 • ongelmanratkaisukyky

Ohjelmistosuunnittelija

Ohjelmistosuunnittelijana suunnittelet, kehität, toteutat ja ylläpidät ohjelmistoja, jotka vastaavat asiakkaan vaatimuksia ja edistävät asiakkaan liiketoimintaa. Työskentelet valitulla asiakasratkaisun erityisalueella, mutta ymmärrät myös ratkaisun laajemman teknisen ympäristön ja liiketoiminnan vaatimukset.
Edellä mainittujen tehtävien lisäksi pääset osallistumaan vaatimusmäärittelyyn, testaukseen, asiakkaan luona tapahtuvaan toteutukseen, palveluun siirtoon tai muihin vastaaviin tehtäviin.

Osaamistausta:

 • kokemus alan tehtävistä
 • projektityökokemus
 • projekti- ja palvelutyön elinkaaren tuntemus
 • hyvät neuvottelu-, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot

Käyttäjätuen ammattilainen

Käyttäjätuen ammattilaisena tarjoat Fujitsun asiakkaille laadukkaita tietotekniikkapalveluja. Toimit erityyppisissä ja vaativuudeltaan erilaisissa tehtävissä – aina perusjärjestelmien puhelinneuvonnasta erittäin vaativien järjestelmien tekniseen lähitukeen.
Työssäsi neuvot asiakkatamme puhelimitse ja selvität heidän tietoteknisiä ongelmiaan. Vastaanotat, kirjaat ja reitität palvelupyyntöjä, analysoit palvelutapahtumia sekä dokumentoit ja ylläpidät työohjeita. Teet etäyhteyksien avulla ohjelmistoasennuksia ja -päivityksiä sekä hoidat asiakasympäristön ylläpitoon liittyviä tehtäviä, esimerkiksi käyttäjätunnuksia ja AD-hallintaa.

Osaamistausta:

 • laaja-alainen tietotekniikka-alan tuntemus
 • kokemus asiakaspalvelutehtävistä
 • hyvät vuorovaikutustaidot
 • ripeäotteisuus ja aktiivisuus
 • aito halu ja kiinnostus työskennellä asiakastyössä vaihtelevissa käyttäjätuen neuvontatehtävissä