GTM-P8GPCR8
Skip to main content

Laatu

Fujitsun toiminta perustuu visiota, arvoja ja strategiaa tukeviin prosesseihin, jotka ovat:

  • Ydinprosessit: asiakkuuden hallinta (sisältää myynnin ja palvelun hallinnan ydinprosessit), projektiprosessi ja palveluprosessi
  • Mahdollistajaprosessit: johtaminen, palvelukehitys, osaamisen johtaminen
  • Tukiprosessit tukevat ydin- ja mahdollistajaprosessien toimintaa.
Toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaan hyödyntämällä Lean-ajattelua ja -menetelmiä kaikessa toiminnassa. Jokainen fujitsulainen osallistuu aktiivisesti oman ja tiiminsä työn kehittämiseen lisäten asiakkaalle tuotettavaa arvoa. Toimintatapojen eli prosessien kehittymistä ja tehokkuutta seurataan systemaattisesti prosessimittareilla. Tavoitteena on erinomainen asiakaskokemus.

Asiakaskokemuksia – ja odotuksia tutkitaan Fujitsussa kattavasti asiakasorganisaation johdon näkemyksistä loppukäyttäjän palvelukokemuksiin. Tutkimusten tuloksia hyödynnetään asiakas-, toimiala- ja Fujitsu-tasolla. Tulokset analysoidaan systemaattisesti ja niitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Tavoitteena on löytää kehittämiskohteita ja ehdottaa kehittämishankkeita asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Laatusertifikaatit ja -tunnustukset

SertifikaatitFujitsulle on myönnetty ensimmäisenä it-palvelutarjoajana pohjoismaissa ISO/IEC20000-sertifikaatti. Se on kansainvälinen standardi tietotekniikkapalvelujen johtamiseen ja hallintaan. Sertifikaatin kohteena on kaksi asiakaskohtaista palvelua, Patja-palvelut Orion Oyj:lle ja Sohva-palvelut Raisio Oyj:lle.

Sertifikaatti varmistaa, että Fujitsu täyttää yksityiskohtaiset vaatimukset palveluiden tuottamiselle ja niiden jatkuvalle parantamiselle. Fujitsu soveltaa standardin vaatimuksia toimintamalleissaan ja niiden arvioinnissa. Standardiin sisältyvät ITIL® (ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited)-mallin mukaiset periaatteet.

Fujitsulla on Suomessa palveluyrityksen toimintaa tukeva ISO9001-standardin mukainen sertifikaatti.

Fujitsu palvelutuotannolle ja hr-toiminnoille on myönnetty standardin ISO/IEC 27001 vaatimusten mukainen tietoturvasertifikaatti. Sertifikaatti kertoo, että toiminnassa on analysoitu keskeiset riskit, niihin on varauduttu ja turvallisuus on hyvällä tasolla. Vuonna 2014 sertifikaatti laajeni kattamaan Tallinnan ja Tarton service desk -toiminnot sekä tunnushallinnan ja 2016 laajennus kattaa myös sovellusliiketoiminnan Suomessa.

Fujitsu Finland Oy:llä on ISO 14001-ympäristösertifikaatti.

EFQMVuonna 2014 Fujitsu Finland Oy voitti suuryritysten sarjan Laatukeskuksen Recognised for Excellence -kisassa. Kilpailussa käytetään Euroopan laatupalkinnon arviointiperusteita eli EFQM-mallia (The EFQM Excellence Model).

Organisaatioita arvioidaan yhdeksällä eri arviointialueella, jotka kattavat koko toiminnan tuloksineen. Arviointialueet kuvaavat, miten organisaatio toimii, miten se arvioi ja parantaa toimintaansa sekä mitä tuloksia se on saavuttanut.

Fujitsu on käyttänyt EFQM-mallia toiminnan kehittämiseen ja arviointiin vuodesta 2005 lähtien.