GTM-P8GPCR8
Skip to main content

Laatu

Fujitsu Finland noudattaa toiminnassaan EMEIA-tasoista laadun- ja riskienhallinnan politiikkaa, jonka emoyhtiö on määritellyt.

Fujitsu Finland Oy:n toiminta jakautuu myyntiin, liiketoiminta-alueisiin ja tukitoimintoihin. Myynti tarjoaa Suomessa koko Fujitsun globaalin tarjooman mukaisia tuotteita ja palveluita. Liiketoiminta-alueet (Managed Infrastructure Services ja Business Application Services) jakautuvat eri markkinoille tarkoitettuihin tarjoomiin sekä konsultointi- ja asiantuntijapalveluihin. Liiketoiminta-alueet vastaavat omista asiakkuuksistaan ja niiden tarjoomista. Lisäksi Fujitsu Finland hyödyntää Fujitsun globaaleja palvelukeskuksia. Tukitoiminnot tuottavat keskitettyjä palveluita myynnille ja liiketoiminnoille.

EMEIA-alueelle (Eurooppa, Lähi-itä, Intia, Afrikka) on määritelty yhteisesti noudatettavat prosessit EMEIA Business Management System -laatujärjestelmään (EBMS). Sen kehityksessa hyödynnetään koko alueen parhaita käytäntöjä. Prosessien hallintaa ja kehittämistä johtaa asetettujen tavoitteiden mukaan prosessin omistaja, jolla on tukenaan tarvittavat kehitysresurssit. Jokainen työntekijä perehdytetään, koulutetaan ja vastuutetaan toimimaan yhteisten toimintamallien mukaisesti. Esimiehet tukevat ja ohjaavat henkilöstöään prosessien mukaiseen toimintaan.

Fujitsun palveluprosessit on yhdenmukaistettu ITILin® (IT Infrastructure Library) parhaiden käytäntöjen kanssa. ITIL-toiminnoista ovat käytössä Service Desk sekä keskeisistä prosesseista esimerkiksi Major Incident-, Incident-, Problem-, Change-, Release-, Configuration- ja Service Level Management.

Laatujärjestelmämme perustuu yrityksen toimintaperiaatteisiin ja -politiikkaan, prosesseihin, toimintaa tukevaan informaatioon ja tietojärjestelmiin sekä palvelua tuottaviin ja toimintaa johtaviin henkilöihin. Toimivat, tehokkaat ja joustavat prosessit ovat erinomaisen ja tasalaatuisen palvelun edellytys yhdessä osaavan ja motivoituneen henkilöstön kanssa.

Tavoitteenamme on täyttää tai ylittää asiakkaiden odotukset palvelun elinkaaren kaikissa vaiheissa. Toimintaamme kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Kehityksessä hyödynnämme Lean-filosofiaa ja -menetelmiä. Jokainen fujitsulainen osallistuu aktiivisesti oman ja tiiminsä työn kehittämiseen.

Toiminnan kehittämisessä hyödynnämme kattavasti eri lähteitä, kuten mittaus- ja arviointituloksia sekä asiakaspalautetta. Olemme asettaneet palvelutasolle, asiakastyytyväisyydelle ja muulle toiminnalle strategialähtöiset tavoitteet ja tavoitteita tasapainoisesti tukevat mittarit.

Seuraamme ja tutkimme asiakastyytyväisyyttä kattavasti asiakasorganisaation johdon näkemyksistä loppukäyttäjän palvelukokemuksiin. Asiakkuuden ja toimintojen vastuuhenkilöt hyödyntävät tutkimusten tuloksia asiakas-, toimiala- ja Fujitsu-tasolla. Tutkimustulosten analysoinnin tavoitteena on löytää kehittämiskohteita ja ehdottaa kehittämishankkeita, jotta  voimme ylläpitää ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited
EMEIA Europe, Middle East, India, Africa
EBMS Emeia Business Management System

Laatusertifikaatit

Fujitsu Finland Oy:n laatujärjestelmä on ISO9001:2008 -sertifioitu ja se kattaa myös Fujitsun tytäryhtiön Nice-business Consulting Oy:n toiminnot. ISO14001:2004 ympäristöjärjestelmän sertifikaatti kattaa Fujitsu Finland Oy:n tuottamat palvelut.

Laatujärjestelmämme on osa Fujitsu EMEIA  Business Management System  kokonaisuutta (EBMS). Se mahdollistaa vastuulliset ja tehokkaat työtavat ja globaalien liiketoimintasääntöjemme noudattamisen. EBMS sisältää politiikat, prosessit ja muut yhteiset ohjeet, joita käytämme toiminnassamme. Niiden noudattamista seurataan sekä sisäisissä että ulkoisissa arvioinneissa.

Fujitsu Finland Oy:llä on Bureau Veritasin  tietotekniikkapalvelujen johtamisen ja hallinnan sertifikaatti ISO/IEC 20000-1:2011, joka kattaa Orion Oyj:n Patja-palvelut sekä Kuntien Tiera Oy:n ERP-integraattoripalvelut.

Fujitsu Finland on Bureau Veritasin Fujitsu EMEIA-organisaatiolle myöntämän ISO/IEC27001:2013 -tietoturvasertifikaatin piirissä. Se kattaa Suomessa infra- ja sovelluspalvelut (Managed Infrastructure Services, Business Application Services) sekä henkilöstöhallinnon.

» Fujitsu Finland on nostettu EFQM Global Excellence Indexin listalle “Silver Leading Organisation for Excellence in the Technology sectorOpen a new window