Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Fujitsu Suomessa >
  4. Ympäristö >
  5. Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka

Fujitsun ympäristöjohtamisen perustana ovat Teknologiateollisuus ry:n ympäristölinjaukset, ympäristöjohtamisstandardi ISO 14001 sekä lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset.
Ympäristövaikutuksia arvioitaessa tavoitteenamme on tarkastella toiminnasta syntyviä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia. Seuraamme ja päivitämme ympäristöohjelmaa vuosittain osana strategiatyöskentelyä.

Hyödynnämme ict-osaamistamme edistääksemme ympäristövastuuta omassa ja asiakkaidemme liiketoiminnassa.

Johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja toimimaan ympäristön hyväksi. Olemme sitoutuneet myös ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen.
Ympäristön hyväksi toimiminen on jokaisen fujitsulaisen velvollisuus.

Tavoitteet

Suomessa tavoitteenamme on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia, torjua ilmastonmuutosta ja lisätä ympäristötietoisuutta.

Pyrimme vähentämään energiankulutusta, tehostamaan jätehuoltoa ja kasvattamaan henkilöstön ympäristötietoisuutta. Vuoden 2010 lopussa pääkonttorimme liittyi WWF:n Green Office
-verkostoon.

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme ympäristömyötäisiä palveluita ja tuotteita. Näin vähennämme heidän ympäristövaikutuksiaan green ict -ratkaisuillamme.

Omassa toiminnassamme seurattavia ympäristönäkökohtia ovat:

  • Sähkönkulutus
  • Matkustus (lentomailit ja ajokilometrit)
  • Hiilidioksidipäästöt
  • Jätemäärät