GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Fujitsu Suomessa >
  4. Ympäristö >
  5. Green IT >
  6. Kierrätysohjelma

Kierrätysohjelma

Fujitsun tuotteiden uudelleenmarkkinoinnin, uusiokäytön ja kierrätyksen keskus on sijainnut yrityksen Saksan Paderbornissa sijaitsevassa toimipaikassa vuodesta 1988 lähtien. Paderbornissa noin 20 prosenttia Fujitsu-merkkisistä laitteista käytetään uudelleen ja alle 3 prosenttia laitteista hävitetään. Toimipaikan prosessit ylittävät reippaasti WEEE-direktiivinOpen a new window vaatimukset (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment).

Suhtautuminen IPR (Individual Producer Responsibility) -periaatteeseen

Fujitsu tukee IPR-periaatetta, sillä koko ajan lisääntyvien elinkaarensa päässä olevien tuotteiden määrä on merkittävä uhka ympäristölle, jos tuotteita ei hävitetä oikein.

Fujitsu uskoo, että noudattamalla IPR-periaatetta, voidaan kehittää ympäristön kannalta nykyistä parempia tuotteita ja parantaa laitevalmistajien luotettavuutta. Fujitsu tiedostaa myös, että IPR aiheuttaa merkittäviä haasteita. Sitoutuneinkaan valmistaja ei pysty täyttämään kaikkien sidosryhmiensä tarpeita ja vaatimuksia taloudellisesti, logistisesti ja ympäristön kannalta järkevällä tavalla. Fujitsu on kuitenkin sitoutunut vastaamaan näihinkin haasteisiin toimimalla yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

Fujitsulla on pitkä kokemus sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastuullisesta kierrätyksestä, uudelleenmarkkinoinnista ja uusiokäytöstä. Yrityksen ympäristösäännöstö koskee kaikkea sen toimintaa ja siinä kuvataan it-tuotteiden ja -osien koko elinkaaren ympäristövaatimukset.

Fujitsulla on jo käytössä ympäristöseikat huomioiva kierrätyspalvelu useissa sellaisissa maissa, joissa valmistajilla ei ole lainmukaista velvollisuutta vastaanottaa vanhoja laitteita. Lisätietoja saat täältäOpen a new window (englanniksi).

Takaisinottotoiminta

Yksi esimerkki takaisinottotoiminnastamme on 20 vuotta käytössä ollut kierrätysohjelmamme Saksassa. Fujitsu Technology Solutions käyttää yli 90 % vastaanottamistaan laitteista uudelleen. Se on merkittävästi enemmän kuin laissa vaadittu 75 %.

Vapaaehtoinen laitteiden vastaanotto

Fujitsu on ottanut käyttöön WEEE-direktiivin mukaisen vastaanotto-ohjelman Euroopassa. Lisätietoja eri maiden paikallisista laitteiden vastaanotto-ohjelmista on saatavissa ladattavasta dokumentista Take-back and Recycling in the Countries. Fujitsu aikoo myös aloittaa tuotteidensa vapaaehtoisen takaisinotto- ja kierrätysohjelman niillä markkina-alueilla, joita WEEE-lainsäädäntö ei koske. Fujitsu Technology Solutions vastaa myynnistä myös Euroopan ulkopuolella Lähi-idässä, Afrikassa ja Intiassa (EMEA&I) ja on ottanut näillä alueilla käyttöön omia takaisinotto- ja kierrätysohjelmiaan. Fujitsu on jo laajentanut vapaaehtoista takaisinottotoimintaa EU:n ulkopuolelle, jotta vanhojen laitteiden palauttaminen onnistuisi koko Euroopan, Lähi-idän, Afrikan ja Intian (EMEA&I) markkina-alueella. Lisäksi käyttöön on otettu vaihto-ohjelmaOpen a new window.

Heinäkuussa 2008 aloitettiin uusi hanke, jossa vastaanotetaan ja kierrätetään sähkö- ja elektroniikkaromua Etelä-Afrikassa yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa. Asiakkaita kannustetaan palauttamaan kaikki sähkö- ja elektroniikkaromu, kuten näytöt, tulostimet, matkapuhelimet, kannettavat, pöytätietokoneet ja laskimet – merkistä riippumatta. Fujitsu on ensimmäinen it-yritys, joka vastaanottaa sähkö- ja elektroniikkaromua Etelä-Afrikassa.