GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Fujitsu Suomessa >
  4. Ympäristö >
  5. Green IT >
  6. Suunnittelu ja valmistus

Suunnittelu ja valmistus

Fujitsu huomioi tuotteidensa ympäristövaikutukset kattavasti niiden koko elinkaaren ajan, suunnittelusta ja valmistuksesta kierrätykseen elinkaaren lopussa. Yritys on ottanut käyttöön tiukan sisäisen säännöstön nimeltä Environmentally conscious product design and development (Ympäristön huomioiva tuotesuunnittelu ja -kehitys), joka koskee kaikkea Fujitsun tuotekehitystä. Fujitsun ympäristösäännöstöllä pyritään vähentämään jätettä, energiankulutusta ja vaarallisten aineiden käyttöä.

Ict-tuotteiden PCF (Product Carbon Footprint, tuotteiden hiilijalanjälki)

Fujitsun ympäristösäännöstö mukailee Euroopan unionin WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)- ja RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances)Open a new window -direktiivejä. Näin taataan, että tuotteet ovat ympäristödirektiivien mukaan valmistettuja, tuoteideasta tuotteen elinkaaren loppuun saakka. Säännöstö sisältää kattavan ohjeistuksen esimerkiksi vaarallisten aineiden käytön lopettamiseen sekä kaikkien tuotteiden helppoon purkamiseen kierrätystä varten. Ympäristösäännöstö sisältyy kaikkiin tavarantoimittajien ja alihankkijoiden kanssa tehtyihin sopimuksiin.

Ict-tuotteiden PCF (Product Carbon Footprint, tuotteiden hiilijalanjälki):

Ilmastonmuutos on yksi 2000-luvun vaikeimmista haasteista. Kasvihuonekaasupäästöt ovat ilmastonmuutoksen pääsyy, ja niiden radikaali pienentäminen maapallon lämpenemisen hidastamiseksi on elintärkeää. Nopeasti kehittyvä ict-teollisuus voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä esimerkiksi pienentämällä tuotteidensa hiilijalanjälkeä.

Tuotteen hiilijalanjälki muodostuu valmistuksen, käytön ja käytöstä poistamisen yhteydessä syntyvistä päästöistä eli koko elinkaaren aikaisista päästöistä. Hiilijalanjälki mitataan ja ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina.

Hiilidioksidiekvivalentti on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta. Eri kasvihuonekaasuja painotetaan niiden voimakkuuden ja pysyvyyden mukaan, muuntamalla ne vastaamaan hiilidioksidin ilmasto-vaikutusta globaalia lämmityspotentiaalia kuvaavan GWP-kertoimen avulla. Esimerkiksi metaanipäästöt kerrotaan kertoimella 21. Näin voidaan analysoida ja kuvata esimerkiksi ict-laitteiden ilmastonmuutosvaikutusta.

Product Carbon Footprint -projekti tukee maailmanlaajuisia toimia, joilla pyritään tunnistamaan ja analysoimaan sellaisia teknologioita ja hankkeita, joita voitaisiin käyttää tulevaan, kestävään kehitykseen:

Fujitsu valmistaa tuotteensa ympäristövastuullisesti. Raaka-aineet, energia ja vesi hyödynnetään perusteellisesti valmistuksen yhteydessä kokoonpanolinjoilla kierrättämällä. Esimerkiksi 99 prosenttia vedestä, jota käytetään emolevyjen valmistuksen yhteydessä juottopinnoitteen ja painosapluunoiden pesemiseen, voidaan käyttää tislaamisen jälkeen uudelleen.

Kemikaalien käyttö

Fujitsun ympäristösäännöstö varmistaa, että tuotteissa käytettyjen kemikaalien ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Yritys on toiminut alan johtavana Green IT -tietokoneiden kehittäjänä ja valmistajana vuodesta 1993 lähtien. Green IT -tuotteiden, kuten FUTRO thin client -työasemien, ESPRIMO-pöytätietokoneiden ja CELSIUS-tehotyöasemien emolevyissä ja virtalähteissä käytetään halogeenittomia palonestoaineita muoveissa sekä halogeenittomia piirilevyjä.

Design and manufacture