GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Fujitsu Suomessa >
  4. Ympäristö >
  5. Green IT >
  6. Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

LAINMUKAISET VAATIMUKSET

Käytöstä poistuneiden elektronisten laitteiden hävittäminen on ollut suuri ongelma Euroopan unionissa jo vuosien ajan. Siksi EU on ottanut käyttöön kaksi lakia ongelman ratkaisemiseksi: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) ”tuottajien jätehuoltovastuu käytöstä poistetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista” ja RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ”tiettyjen haitallisten aineiden rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa”. WEEE, joka otettiin käyttöön 13.8.2005, edellyttää, että eurooppalaisten laitevalmistajien on vastaanotettava vanhoja, käytöstä poistettuja laitteita. Perustavoitteena on rajoittaa kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää keräysohjelmilla ja kannustamalla kierrätykseen sekä materiaalien uusiokäyttöön. RoHS otettiin käyttöön kesällä 2006. Se kieltää esimerkiksi lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuusiarvoisen kromin sekä bromattujen palonestoaineiden käytön. Lisätietoja WEEE- ja RoHS-direktiiveistä löydät Euroopan komission sivustoltaOpen a new window.