GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Fujitsu Suomessa >
  4. Ympäristö >
  5. Tilivuoden 2016 saavutukset

Tilivuoden 2016 saavutukset

Fujitsu Finlandin ympäristöohjelma asettaa mitattavia tavoitteita toimistojen sähkönkulutukselle ja konesalien energiatehokkuudelle, matkustamisen päästöille sekä jätteiden materiaalihyötykäytölle.

Kokonaiskasvihuonekaasupäästömme vähenivät 74 prosenttia tilivuosien FY11 ja FY16 välillä. Siirtyminen käyttämään uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä kaikissa toimistoissa ja konesaleissa on ollut suurin yksittäinen syy päästöjen pienentymiseen.

Sähkönkulutusseurannan piirissä olevia toimistokiinteistöjä on yksitoista. Tilikauden 2016–2017 tavoite oli vähentää toimistokiinteistöjen sähkönkulutusta kaksi prosenttia. Tavoite saavutettiin ja sähkönkulutus väheni kymmenen prosenttia. Sähkönkulutuksen lisäksi PUE-lukuja (Power Usage Effectiveness) seurataan pääkaupunkiseudun konesaleissa. Konesalien energiatehokkuus säilyi myös viime tilivuodella hyvällä tasolla eli PUE-luvut olivat 1,4.

Tilivuoden 2016 aikana kokonaisenergiankulutus laski 21 prosenttia. Lasku selittyy sekä konesalien että toimistojen energiatehokkuuden parantumisella. Toimistojen energiankulutus laski 10 prosenttia ja konesalien 21. Kaukolämmönkulutus laski 11 prosenttia.

Lentämistä koskevia vähennystavoitteita ei saavutettu, vaan päästöt kasvoivat 20 prosenttia. Pääsyynä lentämisen lisääntymiseen on ollut uusi EMEIA-tasoinen organisaatio, joka on lisännyt matkustamista. Fujitsu kompensoi tavoitteen ylittävät päästöt rahoittamalla Gold Standard -ilmastoprojektia Ruandassa.

Autoilua koskevat vähennystavoitteet sen sijaan saavutettiin jälleen, ja vähennys oli 14 prosenttia / milj.€ liikevaihto. Tavoitteen saavuttamista edesauttoi etäneuvottelujen ja etätyöskentelyn lisääntyminen sekä asiakaskäyntien tehokas reittisuunnittelu.

Tilikauden 2016–2017 tavoite oli nostaa materiaalihyötykäyttöaste 80 prosenttiin, mutta tavoitteesta jäätiin hieman ja materiaalihyötykäyttöaste oli 77 prosenttia. Kokonaisjätemäärä laski 36 tonnia.

Vedenkulutus laski 13 prosenttia.

Fujitsu osallistuu vuosittain WWF:n organisoimaan Earth Hour -ilmastokampanjaan ja Motivan Energiansäästöviikolle. Henkilöstä kannustetaan osallistumaan tapahtumiin, joiden tavoitteena on jakaa vinkkejä ympäristövastuullisempaan arkeen niin työpaikalla kuin kotonakin.