Skip to main content
 1. Home >
 2. Løsninger >
 3. Business and Technology Solutions >
 4. WorkPoint – vidensdeling på den nemme måde i SharePoint

WorkPoint – vidensdeling på den nemme måde i SharePoint

Glem alt om SharePoint som en omkostningstung og tidskrævende vidensplatform. Med WorkPoint får man en forretningsløsning på SharePoint (både on premise og cloud version) helt uden store udviklingsprojekter.

WorkPoint er et modulopbygget standardsystem i skyen, som sætter vidensdeling i system i forhold til blandt andet projektstyring, sagsstyring og kontaktstyring. WorkPoint strukturerer data via SharePoint og bygger bro til Microsoft Office - for eksempel Outlook, Word, Excel og PowerPoint.

WorkPoint strukturerer alle data hierarkisk og knytter kontakter, virksomheder, sager og projekter sammen med de underliggende dokumenter, mails, noter og opgaver. Sammen med automatisk klassificering og nedarvning af data sikres overblik og styring.

WorkPoint leveres som standardkonfiguration, der fra begyndelsen dækker en stor del af de forretningsmæssige behov.

Workpoint Compare

Fordele med WorkPoint

Forskel på projekt gennemført med SharePoint vs. WorkPoint.

  WorkPoint Chart

Hvilke typer løsninger leveres typisk via WorkPoint?

 • Project Management.
 • Document Management.
 • Contact Management.
 • Process Management.
 • Knowledge Management.
 • Records Management.
 • Asset Management.
 • QA løsninger.
 • HR- og træningsløsninger.
 • Legal løsninger.
 • Construction løsninger.
 • ESDH (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering). 
 • mfl.
Vi laver også løsninger, hvor der indgår ressourcestyring eller f.eks. timeregistrering. Men altid i samspil med vidensdeling i eller anden form jf. ovenstående. Typisk sker det ved integration til ressourcesystemer f.eks. MS Project, MS CRM eller tidsregistreringssystemer, SAP, AX, NAV mv.