GTM-MS3FJPH
Skip to main content
  1. Home >
  2. Om Fujitsu>
  3. Fujitsu produktion i Europa

Fujitsu produktion i Europa

Feb 25, 2011

Keyboard shortcuts for the player:

F: Fullscreen
Esc: Exit fullscreen
↑: Volume up
↓: Volume down
←: 5 sec. back
→: 5 sec. forward
Space: Play/Pause
S: Subtitle On/Off

Fujitsu produktion i Europa

Udvikling, test og produktion af den seneste IT-teknologi på vores fabrik i Augsburg, Tyskland