GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Zabezpečení pro cloud

Zabezpečení pro cloud

Cloud se stal pro mnoho organizací způsobem, jak snížit kapitálové výdaje (CapEx) a dosáhnout vyšší IT flexibility. Skutečně cloudových organizací je však velmi málo.

Rozsáhlé investice do vlastní infrastruktury přeměnily mnoho tradičních organizací na IT organizace. V mnoha případech se stále používá velké množství staršího, ale funkčního původního vybavení. Začínající firmy mohou obsluhovat všechny své IT služby prostřednictvím cloudu. Ostatní však potřebují snadno spravovatelné hybridní řešení, které propojí hypermoderní cloudové IT služby s vlastními systémy na pracovišti.
Otázka zní: jak spojit všechny prvky dohromady a dosáhnout přitom konzistentního zabezpečení? V současném světě se lze sofistikovaným hrozbám bránit pouze tak, že uživatelé budou nad každým svým krokem přemýšlet a budou se chovat opatrně a zodpovědně. Problém však nemusí představovat původní systémy. Mohou jím být cloudové IT služby.

Co představuje výzvu při zabezpečení cloudu?

Každý robustní systém zabezpečení je založen na monitorování a omezování možných problémů. V cloudu však nejste vlastníky všech procesů. Je proto složité vše monitorovat. Současně je také obtížnější správným způsobem reagovat na různé typy problémů.

Organizace obvykle využívají několik typů placených cloudových služeb. V některých případech jde o veřejné cloudové služby, například Dropbox, s relativně nízkou úrovní zabezpečení. Další firmy využívají soukromé cloudy s vyšší úrovní zabezpečení, do kterých umisťují svá klíčová data. Používání různých služeb s různými protokoly ještě více celkové zabezpečení zesložiťuje. Tím se stává obtížnější i jeho správa, zejména v otázce efektivity.

Jak zajistit bezpečnost cloudu

Pokud dokážete pokrýt celý životní cyklus cloudu, budete mít nad hrozbami vždy navrch. Možnost předvídat bezpečnostní hrozby, předcházet jim, detekovat je a reagovat na ně ale závisí na zvolené cloudové službě. Se správně zvolenými cloudovými službami s nejvhodnějším zabezpečením se dokonce můžete naučit používat nové způsoby ochrany, které můžete uplatnit i na své stávající služby. Jedná se o šifrování, ochranu před ztrátou dat a především inteligentní automatizované monitorování aplikací i dat.

Při výběru cloudových služeb tedy zohledněte následující kritéria:

  • Obecné možnosti řízení, řízení rizik a soulad se standardy
  • Zda-li poskytovatel cloudu podporuje vaše specifické požadavky týkajících se souladu s firemními standardy a předpisy
  • Standardy a certifikace
  • Umístění dat a separace dat
  • Možnosti auditu a zabezpečení provozu
  • Integrovanou správu uživatelů a řízení přístupu
  • Definované smlouvy o úrovni poskytovaných služeb (SLA) a jasnou odpovědnost
  • Fyzické prvky zabezpečení

Co to znamená pro vaši organizaci?

Někteří lidé ve vaší organizaci mohou stále vnímat cloud jako riziko pro IT zabezpečení. Tím je však pouze tehdy, pokud si zvolíte cloudové služby bez potřebné úrovně zabezpečení.

Není nutné, aby vaše organizace kvůli flexibilnějšímu IT prostředí snižovala své bezpečnostní standardy. Místo pouhého nákupu služby je nutné nejprve provést posouzení rizik a poté zakoupit službu s nejvhodnějším vestavěným zabezpečením.

Pokud se rozhodnete zavést vyšší úrovně zabezpečení spolu s inteligentním posuzováním zabezpečení cloudu, můžete stejné postupy aplikovat i na vlastní infrastrukturu. Místo zhoršení zabezpečení vám tak cloud ve skutečnosti může pomoci nastavit nové standardy pro celou vaši hybridní IT infrastrukturu.