GTM-PMS6HVM
Skip to main content
 1. Home >
 2. Hybridní cloud – zabezpečení IT

Hybridní cloud – zabezpečení IT

Výzvy spojené s poskytováním zabezpečeného prostředí hybridního IT

Hybridní cloud je IT model budoucnosti, který zajišťuje integraci stávajících starších systémů s cloudovými službami, aby se zajistila větší flexibilita, akceschopnost a výrazně se snížily náklady. Navzdory jasným výhodám pro společnost přináší tento model také obavy o zabezpečení, které některé organizace odrazují od přechodu na hybridní model.
Otázkou zabezpečení je přechod ze zabezpečených a výhradně místních dat a infrastruktury k zabezpečeným datům v integrovaném starším a cloudovém prostředí.
Mnoho bezpečnostních rizik spojených s hybridním cloudem se objevuje jako důsledek špatné integrace služeb, při které nedošlo k efektivnímu propojení cloudových služeb a místní IT infrastruktury. Mezi možné rizikové oblasti patří:
 • Agregace dat v místních systémech a cloudových službách.
 • Zpřístupnění stávajících starších aplikací pro poskytování dat prostřednictvím veřejných nebo otevřených rozhraní API (Application Programming Interface).

Správa zabezpečení hybridního cloudu


Přestože hybridní cloud může přinášet více problémů se zabezpečením než tradiční místní IT, společnost Fujitsu má pro tato rizika řešení. Prostřednictvím vlastní platformy pro digitální podnikání MetaArc efektivně integrujeme cloudové služby se staršími IT systémy. Zabezpečení IT vytváříme na samém začátku vaší cesty k hybridnímu cloudu a poskytujeme následující služby:
 • nepřetržitá správa rizik,
 • šifrování,
 • správa identit a přístupů,
 • automatizace správy aplikací, monitorování dat a rizik.
Pokud vám v cestě ke cloudu doposud bránily obavy o zabezpečení, můžeme vám poskytnout odpovídající platformu a aplikace, které splní většinu požadavků na zajištění shody a zabezpečení. Ochráníme vaše data, ať už budou kdekoli, a zajistíme jejich zabezpečený přenos v různých prostředích a službách.
Poskytujeme neustálé monitorování a pokročilou analýzu kyberhrozeb a díky tomu umožňujeme vaší organizaci proaktivně reagovat na jakékoli bezpečnostní hrozby pro IT, kterým by mohla čelit. Zkracujeme časovou prodlevu mezi odhalením bezpečnostní hrozby a vyřešením problému.
Umožňujeme vám využít příležitosti, které přináší hybridní cloud, a současně zajišťujeme, že vaše zabezpečení nebude nikdy prolomeno.

Proč si ke správě integrace hybridního cloudu vybrat společnost Fujitsu?


Jako odborníci na zabezpečení dokážeme řešit vaše obavy z integrace hybridního cloudu. Máme rozsáhlé zkušenosti s integrací a koordinací zabezpečení v prostředích hybridního cloudu.
Poskytujeme model hybridního IT, který zajišťuje efektivnější ochranu zabezpečení než vaše stávající starší infrastruktura.
 • Poskytujeme služby v souladu s oborovými směrnicemi a standardy ISO 27001/2, ISO22301:2012, DSS, PCI DSS a SOX a také se zásadami zabezpečení HMG.
 • Jsme aktivním členem organizace Cloud Security Alliance.
 • Naše datová centra jsou provozována na základě nejmodernějších protokolů a jsou nepřetržitě (24/7/365) monitorována.
Dlouhodobě spolupracujeme s armádními organizacemi a bezpečnostními složkami států na celém světě a naše reputace v oblasti zabezpečení je bezkonkurenční.

Budoucnost datového centra ve věku hybridního IT
(PDF 2,83 MB)
(1.20 MB )

Datové centrum vybavené pro éru hybridního IT propojuje to nejlepší z cloudových technologií a místní fyzické infrastruktury na cestě za inovacemi.


7 hlavních bezpečnostních rizik hybridního IT – a jak se s nimi vypořádat (PDF 2,68 MB) (2.83 MB )

Zjistěte, jak se vypořádat s novými problémy zabezpečení a jak začít těžit z výhod cloudu a hybridního IT.


Nové problémy zabezpečení při poskytování dvourežimového IT (PDF 1,2 MB) (499 KB)

Po vypořádání se s problémy zabezpečení při dvourežimovém poskytování IT mohou společnosti začít těžit z výhod cloudového a hybridního IT.