GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Řešení >
  3. Obchodní a technologická řešení

Obchodní a technologická řešení

IT řešení pro pracoviště zaměřené na lidi

Ve společnosti Fujitsu vám pomůžeme uvést do pohybu a modernizovat vaši firmu. Naše specializovaná IT řešení vám umožní vytvořit pracoviště, která dosáhnou rovnováhy mezi samostatností zaměstnanců a kontrolou řízení. Získejte více informací o nabídce řešení IT společnosti Fujitsu pro moderní pracoviště.

Pokrýváme celou řadu oblastí, jako je udržitelnost, IT šetrné k životnímu prostředí, zabezpečení či technologie inteligentních sítí. Podívejte se na následující stránky, kde se dozvíte více o rozsáhlém portfoliu IT řešení společnosti Fujitsu.

Energetická úspornost Progreen Selection Family

V minulých letech technologický pokrok významně snížil spotřebu energie a emise oxidu uhličitého mnoha elektronických produktů, což je dobře načasováno vzhledem k rostoucím obavám o životní prostředí a hrozící nevratné změně klimatu.

Správa a automatizace datových center Data Center Management and Automation

Správa a automatizace datových center společnosti Fujitsu zvyšuje efektivitu a snižuje náklady spojené s provozem datového centra.

Udržitelnost Solutions sustainability

Datová centra tvoří přibližně 45 % spotřeby energie v IT. Představují tak výraznou příležitost k zahájení změn, které povedou ke zvýšení efektivity. Služby společnosti Fujitsu zaměřené na měření skleníkových plynů jsou navrženy tak, aby rozpoznaly příležitosti k optimalizaci, které povedou k reálnému snížení emisí i provozních nákladů.

Velké objemy dat Big Data

Velké objemy dat jsou pro organizace skvělou příležitostí. Z dat se stává strategická surovina, jejíž inteligentní využití představuje vysokou hodnotu a konkurenční výhodu. Vybudování infrastruktury, která bude schopná zachovat stejnou dobu zpracování i při nárůstu objemu dat je výzva, která by neměla být podceňována.

Snadná správa DeskView - Manageability

Se softwarem DeskView, který je jednoduchou a efektivní bránou ke správě systému, ušetříte lidské zdroje a náklady v průběhu životního cyklu klienta tím, že optimalizujete provoz prostředků IT. DeskView je integrovaná koncepce, která se skládá z různých řešení pro správu životního cyklu.

Zabezpečte svou společnost pomocí služeb, řešení a produktů zabezpečení od společnosti Fujitsu Security Product overview

Mobilita a konektivita jsou klíčem k úspěchu v každodenním životě společnosti. Vedoucí pracovníci často cestují, denně odesílají a přijímají důvěrná data prostřednictvím sítě WLAN, vestavěné sítě UMTS nebo libovolné jiné dostupné sítě. Zabezpečení dat je proto stále důležitější.