GTM-PMS6HVM
Skip to main content
 1. Home >
 2. Služby >
 3. Finanční a remarketingové služby >
 4. Modernizace technologie

Modernizace technologie

Modernizace technologie je řešení, které umožňuje nájemci vyměnit předem stanovenou část zařízení v pronájmu za nejnovější technologie Fujitsu. Pravidelné výměny pronajatého zařízení umožňují nájemci pružněji reagovat na měnící se nároky na technologické vybavení potřebné pro běh společnosti a zároveň odstraní potřebu likvidace zastaralého vybavení.

Modernizaci technologie je možné využít v rámci finančního i operativního leasingu. Zařízení je možné upgradovat nebo vyměňovat kdykoli v průběhu leasingového období. Čím delší je uplynulá doba leasingu, tím větší podíl vybavení je možné vyměnit za nové. Na nové i zachované vybavení je uzavřena nová leasingová smlouva s leasingovým obdobím stejně dlouhým jako v původní smlouvě.

Kontaktujte nás: 

Finanční služby

Produkty

 • Servery
 • Úložiště dat
 • Klientská výpočetní zařízení
 • Periferní zařízení
 • Software

Služby

 • Cloudová řešení Fujitsu
 • Služby spravované infrastruktury
 • Konzultační služby IT
 • Aplikační služby
 • Finanční služby Fujitsu a Remarketing Fujitsu
 • Služby podpory produktů Fujitsu

Řešení

Výběr země

Czech Republic

Change

World Map