GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Jaký leasing je pro mou společnost nejvhodnější?

Jaký leasing je pro mou společnost nejvhodnější?

Podnikové potřeby Leasingový produkt
Nejnižší možné splátky Operativní leasing
Financování mimo účetní rozvahu
Operativní leasing
Dlouhodobé financování
Finanční leasing
Nabytí vlastnictví na konci leasingového období
Splátkový prodej
Řešení zastaralosti technologie
Řešení modernizace technologie
Platby pouze za používané produkty
Řešení pro dynamickou kapacitu
Kompletní migrace technologie a přechod na nižší počet serverů
Migrace a konsolidace
Výdaje na IT „per seat“
Řešení s cenou „per seat“
Finanční injekce a odpovídající financování prostředků IT
Řešení s využitím zpětného leasingu
Omezení toku hotovosti a mezery v rozpočtu 
Řešení pro odložení splátek

Kontaktujte nás:

financialservices@ts.fujitsu.com