GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Služby spravované infrastruktury >
  4. Služby koncovým uživatelům >
  5. Služba Managed Mobile >
  6. Správa životního cyklu služby Managed Mobile

Správa životního cyklu služby Managed Mobile

Služba Managed Mobile společnosti Fujitsu vám dává naprostou kontrolu nad různorodou a rozptýlenou mobilní infrastrukturou, standardizuje a usnadňuje správu všech hlavních platforem zařízení. Jde o komplexní plně spravovanou službu založenou na produktech Citrix. Služba Managed Mobile podporuje celý životní cyklus vaší mobilní infrastruktury.

Managed Mobile Lifecycle - Configure, Provision, Maintain, Track, Decommission

Konfigurace

Služba Managed Mobile usnadňuje řízení přístupu k mobilním aplikacím prostřednictvím konfiguračních balíčků, které lze přizpůsobit podnikovým zásadám a postupům. Pracovníkům distribuce můžete například udělit přístup k aplikaci Microsoft Exchange a finančnímu oddělení navíc přístup k softwaru SAP. Některým uživatelům můžete povolit datové přenosy při roamingu v zahraničí, zatímco u jiných můžete vynutit použití předkonfigurovaného připojení WiFi. Konečné rozhodnutí je na vás.

Poskytování služeb

Cloudová infrastruktura Fujitsu a efektivnější poskytování služeb umožňuje novým uživatelům snadnou samoobslužnou registraci do systému prostřednictvím adresy URL. K zakládání uživatelů již tedy není nutné volat či psát pracovníkům podpory. Systém rychle ověří uživatele a zařízení a automaticky načte správný balíček. Zařízení lze poté označit za podnikové nebo vlastní. Tým pro IT má díky neustálým aktualizacím přehled o stavu úložiště a baterie zařízení a o tom, zda uživatel využívá roaming.

Údržba

V prostředí s několika typy zařízení a platforem je údržba a podpora poskytovaná jednotlivými výrobci nákladná a obtížná. Pokud se něco pokazí, není jednoduché zjistit, na koho se obrátit a jak postupovat. Jednotná správa tyto problémy odstraňuje. Řešení Fujitsu vám poskytuje úplný přehled a možnosti správy všech mobilních služeb bez ohledu na platformu nebo polohu zařízení. Díky tomuto samoobslužnému portálu mohou koncoví uživatelé provádět některé úkony sami a resetovat svá vlastní zařízení. Frustrující a nákladné hovory s oddělením podpory, které přetěžují váš tým pro IT, jsou minulostí.

Sledování

Řešení Fujitsu jednotlivá zařízení průběžně sleduje a usnadňuje rozpoznání a výměnu starších telefonů, nalezení nepoužívaných zařízení a upozornění uživatelů na roaming. To pomáhá udržet náklady na mobilní zařízení pod kontrolou.

Vyřazení z provozu

V případě ztráty, krádeže či jiného neautorizovaného použití lze zařízení během několika kliknutí okamžitě vyřadit z provozu. Řešení Fujitsu umožňuje vymazat z vlastních zařízení zaměstnanců firemní data, ale ponechat osobní data zaměstnanců netknutá. Vynucení a dodržování podnikových zásad nikdy nebylo snadnější. Společnost Fujitsu využívá svého vedoucího postavení v nabídce služeb koncovým uživatelům a posunuje možnosti správy mobilního prostředí na novou úroveň.
Služba Managed Mobile

Managed MobileSlužba Managed Mobile společnosti Fujitsu vám pomůže zvládnout narůstající složitost prostředí nestandardních, geograficky rozptýlených mobilních infrastruktur a současně zajistit zabezpečení vašich firemních dat a ochranu soukromí.

Součásti služby Managed Mobile

Mobile device in useCloudová služba Fujitsu Managed Mobile umožňuje zákazníkům nasadit, spravovat a zabezpečit mobilní zařízení, bezpečně poskytovat mobilní aplikace a data, zajistit zásady zabezpečení založené na rolích a poskytovat podporu pro koncové uživatele. Seznamte se se součástmi služby Managed Mobile.

Případy použití služby Managed Mobile

Mobile device in healthcare industrySlužba Fujitsu Managed Mobile pomáhá firmám naplno využít mobilní revoluce a vypořádat se s nástrahami spolupráce, podnikových aplikací, automatizace, orientace na spotřebitele a různých možností připojení. Podívejte se, jak může služba Managed Mobile vyřešit výzvy související s použitím mobilních zařízení v různých prostředích.

Úspěšná použití služby Managed Mobile

Man and woman using mobile deviceSpolečnost Fujitsu se dlouhodobě zaměřuje na špičkový uživatelský dojem a díky promyšlené standardizaci poskytuje zákazníkům flexibilitu potřebnou k vytvoření mobilního řešení dokonale přizpůsobeného různorodým potřebám uživatelů. Podívejte se, jak zákazníci využili výhod poskytovaných službou Managed Mobile.