GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Součásti služby Managed Mobile

Společnost Fujitsu vám dává naprostou kontrolu nad různorodou a geograficky rozptýlenou mobilní infrastrukturou, standardizací a usnadněním správy všech nejoblíbenějších platforem zařízení. 

Služba Managed Mobile se skládá z následujících součástí (další podrobnosti zobrazíte kliknutím na jednotlivé součásti):

 
 
 

Konzultační a profesionální služby

Přestože je přínos mobilních technologií pro společnosti dobře zdokumentován, mnoho z nich potřebuje vysvětlit, jak lze tento přínos realizovat v praxi. Jsou běžné situace, kdy společnost pouze reaguje na jednotlivé příležitosti nabízené mobilními společnostmi a nedochází ke skutečnému přínosu. Je na čase, aby se organizace začaly na svou dlouhodobou strategii pro mobilní technologie dívat komplexně – výchozím bodem musí být přínos pro společnost, ne konkrétní zařízení, které je právě populární.

Společnost Fujitsu pomáhá posoudit stávající infrastrukturu, poskytuje poradenství k aplikacím a procesům, které by měly být přeneseny do mobilního prostředí, a zpracovává přechod za účelem integrace služby Managed Mobile v podnikovém prostředí Active Directory a IT prostředí.

Nahoru

Správa mobilních zařízení (MDM)

Správa mobilních zařízení zajišťuje správu, konfiguraci a zabezpečení založené na rolích pro podniková zařízení i zařízení vlastněná uživateli. Uživatelé se mohou snadno zaregistrovat a bezdrátově obdržet předkonfigurované balíčky zásad, konfigurací a aplikací. IT oddělení může rozpoznat nevyhovující zařízení, zablokovat přístup k e-mailům a provést kompletní nebo selektivní vymazání těchto zařízení nebo zařízení, která byla ztracena či ukradena.

Nahoru

Správa mobilních aplikací

Technologie Citrix MDX centralizují správu IT prostředků, zabezpečení a řízení pro všechny mobilní aplikace bez ohledu na to, zda byly vytvořeny třetí stranou nebo v rámci společnosti. Díky technologii MDX mohou být podnikové aplikace a data umístěny v kontejneru, který je oddělen od osobních aplikací a dat, takže může oddělení IT nastavit komplexní řízení založené na zásadách, včetně ochrany před ztrátou dat (DLP) v mobilních zařízeních a možnosti vzdáleně uzamknout, vymazat a šifrovat aplikace a data.

Společnost Fujitsu dokáže vyvinout a testovat mobilní aplikace a rozšířit možnosti podnikového prostředí o funkce, jako je šifrování dat nebo ověřování pomocí hesel. Může také pomoci se zabezpečením a řízením komunikace mezi těmito funkcemi. Technologie Citrix poskytuje přístup k celé řadě předpřipravených podnikových aplikací, které jsou k dispozici prostřednictvím služby Citrix Worx App GalleryOpen a new window.

Nahoru

Sjednocené úložiště aplikací

Sjednocené úložiště aplikací poskytuje centrální místo pro přístup uživatelů k aplikacím. Zobrazuje aplikace systému Windows, webové aplikace, aplikace SaaS a mobilní aplikace a zdroje dat, které jsou dostupné jednotlivým uživatelům na základě zásad přístupu (například v závislosti na roli uživatele v organizaci, typu a stavu zařízení a podmínkách v síti). Uživatelé mohou snadno zvolit aplikace, které potřebují, a přihlásit se k odběru jednotlivých zdrojů jejich výběrem ze seznamu. Vše budou mít okamžitě k dispozici ve svých zařízeních. Vybrané aplikace je budou provázet v jednotlivých zařízeních a zajistí stoprocentní produktivitu za všech okolností.

Nahoru

Přístup k zabezpečenému e-mailu a intranetu

Služba Managed Mobile poskytuje uživatelům zabezpečené e-maily, kalendář a kontakty a navíc také zabezpečený přístup k serverům intranetu a extranetu a přístup k datům odkudkoli. E-maily, webový obsah a data uživatelů jsou v bezpečí a v izolovaném kontejneru, který zajišťuje, že podniková data budou vždy šifrovaná a pod kontrolou IT oddělení.

Nahoru

Podnikové sdílení a synchronizace souborů (EFSS)

Podnikové sdílení a synchronizace souborů (EFSS) poskytuje funkce sdílení dokumentů a umožňují uživatelům bezpečně ukládat, synchronizovat a sdílet dokumenty s ostatními uživateli a v různých zařízeních. Integrace podnikového adresáře umožňuje snadné celopodnikové zřizování a nasazování uživatelských účtů. Podnikové sdílení a synchronizace souborů (EFSS) může vytvářet odkazy, které budou zahrnuty do e-mailů za účelem jednorázové výměny dokumentů s uživateli, kteří nemají účet v rámci služby EFSS. Můžete přenášet a ukládat dokumenty o velikosti až 100 GB, a to místně, v cloudu nebo s využitím kombinace obou typů úložišť.

Nahoru

Správa identit, jednotné přihlášení a řízení přístupu

Řešení využívá identity uživatelů z podnikového adresáře k nasazování a odebírání přístupu k aplikacím a datům a k nastavení podrobného řízení přístupu založeného na scénářích zařízení a uživatelů. Sjednocené úložiště aplikací poskytuje uživatelům přístup ke všem schváleným aplikacím prostřednictvím jednotného přihlášení a dává jim možnost zažádat o přístup k aplikacím, ke kterým aktuálně nemají oprávnění. Jakmile uživatelé získají oprávnění, je jim udělen okamžitý přístup.

Nahoru

Správa výdajů na telekomunikaci (TEM)

Společnost Fujitsu poskytuje službu Správa výdajů na telekomunikaci (TEM) prostřednictvím vybraných partnerských společností. Obvykle se jedná o sestavení přesného inventáře v reálném čase, ověření všech účtů za telekomunikaci, řízení výdajů, optimalizaci prostředí za účelem finančních úspor, přímé vyjednávání s dodavateli ve snaze o získání výhodnější smlouvy a také celopodnikové vykazování činnosti.

Nahoru

Správa a přehledy služeb

Službu Managed Mobile poskytovanou zákazníkovi má na starost vyhrazený správce služeb. Pravidelně probíhají schůze a kontroly zaměřené na vše, co je důležité pro podnikání zákazníka. Zákazník má díky tomu neustále přehled o novém vývoji a navíc je možné navrhovat a implementovat opatření proaktivně, což vede ke zvýšení výkonu.

Standardní přehledy fakturace zahrnují počet zařízení, součásti služeb, informace o uživatelích, počet zaměstnanců, informace o zařízeních a nákladová střediska. Oprávnění uživatelé na straně zákazníka si mohou vybrat ze 14 různých přehledů, které pomohou s porozuměním jejich mobilním zařízením. Přehledy je možné snadno exportovat do formátu PDF, Excel nebo Word a připojit k nim například souhrn skupin, uživatelů a rolí, přehled softwaru v zařízení, inventář hardwaru a seznam odblokovaných a neaktivních zařízení.

Nahoru

Model SaaS založený na cloudu a zajišťování a poskytování služeb u zákazníka

Managed Mobile je plně cloudová služba poskytovaná prostřednictvím zabezpečených datových center společnosti Fujitsu a spravovaná odborníky společnosti Fujitsu. Ze strany zákazníka nejsou požadovány žádné počáteční investice. 

V závislosti na požadavcích mohou zákazníci spravovat řešení sami na základě modelu SaaS, případně může být řešení implementováno místně a spravováno zákazníkem nebo společností Fujitsu.

Nahoru

Odborný servis

Společnost Fujitsu poskytuje nepřetržitý odborný servis druhé úrovně z globálního realizačního centra v Lodži v Polsku.

Služba Managed Mobile

Managed MobileSlužba Managed Mobile společnosti Fujitsu vám pomůže zvládnout narůstající složitost prostředí nestandardních, geograficky rozptýlených mobilních infrastruktur a současně zajistit zabezpečení vašich firemních dat a ochranu soukromí.

Správa životního cyklu služby Managed Mobile

Mobile device in useSpolečnost Fujitsu vám dává naprostou kontrolu nad různorodou a geograficky rozptýlenou mobilní infrastrukturou a standardizuje a usnadňuje správu všech hlavních platforem zařízení. Podívejte se, jak služba Managed Mobile podporuje celý životní cyklus vaší mobilní infrastruktury.

Případy použití služby Managed Mobile

Mobile device in healthcare industrySlužba Fujitsu Managed Mobile pomáhá firmám naplno využít mobilní revoluce a vypořádat se s nástrahami spolupráce, podnikových aplikací, automatizace, orientace na spotřebitele a různých možností připojení. Podívejte se, jak může služba Managed Mobile vyřešit výzvy související s použitím mobilních zařízení v různých prostředích.

Úspěšná použití služby Managed Mobile

Man and woman using mobile deviceSpolečnost Fujitsu se dlouhodobě zaměřuje na špičkový uživatelský dojem a díky promyšlené standardizaci poskytuje zákazníkům flexibilitu potřebnou k vytvoření mobilního řešení dokonale přizpůsobeného různorodým potřebám uživatelů. Podívejte se, jak zákazníci využili výhod poskytovaných službou Managed Mobile.