GTM-PMS6HVM
Skip to main content
 1. Home >
 2. Služby >
 3. Služby spravované infrastruktury >
 4. Služby koncovým uživatelům >
 5. Odstranění složité správy pracovišť

Služby virtuálních klientů

Odstranění složité správy pracovišť

Správa infrastruktury současných pracovišť je čím dál složitější. Správci IT se musí vypořádat s rostoucími nároky na řízení nákladů, bezpečnost, mobilitu a konzumerizaci – zejména v souvislosti s rostoucí popularitou využití vlastních zařízení zaměstnanců (BYOD). Virtualizace poskytuje efektivní způsob plnění těchto požadavků na stále větší diverzitu. Současně společnostem umožňuje snížit nároky a náklady na správu a zvýšit flexibilitu a kvalitu služeb pro stále různorodější uživatele.

Správa uživatele, nikoli zařízení

No Video
Keyboard shortcuts for the player:
 • F: Fullscreen
 • Esc: Exit fullscreen
 • ↑: Volume up
 • ↓: Volume down
 • ←: 5 sec. back
 • →: 5 sec. forward
 • Space: Play/Pause
 • S: Subtitle On/Off

Nabízíme celou řadu virtuálních klientských služeb, které zahrnují přesun jedné nebo více vrstev z pracoviště (výpočetní zařízení, operační systém, aplikace a osoby uživatele) do datového centra. Náš flexibilní, vyzkoušený a důvěryhodný přístup pokrývá všechny fáze přechodu k virtualizaci, protože spojuje virtualizační technologie s osvědčenou infrastrukturou produktů a komplexní správou služeb životního cyklu z jednoho zdroje:

 • Počáteční konzultace a posouzení obchodního případu s cílem maximalizovat návratnost investic 
 • Podpora celého životního cyklu od dodávek zařízení přes podporu a správu po vyřazení 
 • Hostitelské služby jsou k dispozici v datovém centru společnosti Fujitsu, datovém centru zákazníka a v cloudu 
 • Integrace do stávající infrastruktury IT

Zajištění pružnosti díky virtualizaci osobních počítačů

Keyboard shortcuts for the player:
 • F: Fullscreen
 • Esc: Exit fullscreen
 • ↑: Volume up
 • ↓: Volume down
 • ←: 5 sec. back
 • →: 5 sec. forward
 • Space: Play/Pause
 • S: Subtitle On/Off

Proč si k virtualizaci prostředí pracovišť vybrat společnost Fujitsu?

 • Nabízíme bezpečí zajištěné cesty do světa virtualizovaných služeb, kde můžete lépe a pružněji reagovat na stále rozmanitější požadavky na typy zařízení, pracovní dobu, mobilitu a uživatelské role. 
 • Těžíte z lepší kvality a bezpečnosti služeb, zvýšení pružnosti počtu zaměstnanců a snížení nákladů na zabezpečení nepřetržitého provozu. 
 • Poskytujeme standardní řešení postavená na osvědčených, škálovatelných technologiích nasazených v různých klientech tak, abychom zajistili konzistentní funkčnosti pomocí více typů zařízení a umístění. 
 • Spolupracujeme s předními poskytovateli softwaru pro virtualizaci, takže dokážeme dosáhnout nejlepšího možného způsobu a režimu virtualizace podle vašich konkrétních potřeb – protože jsme pochopili, že jedna velikost nevyhovuje všem. 
 • Máte možnost migrovat ze starších systémů a využívat nejnovější technologie díky jednoduchému postupu upgradování, které zajistí i vaše potřeby do budoucna.

Related Documents