GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Produkt OPTIMIZATION Services pro pracoviště

Výběr optimální strategie IT pro pracoviště z velkého množství aktuálně dostupných technologií představuje velkou výzvu. Ke splnění tohoto úkolu vyvinula společnost Fujitsu služby Workplace, které nabízejí účinnou analýzu IT prostředí pro pracoviště zákazníka a poskytují konkrétní doporučení ohledně porozumění potenciálu optimalizace IT infrastruktury pro pracoviště.

Nabízené služby

Služba posouzení pracoviště

Nabídka IT prostředí pro pracoviště se za účelem plnění narůstajících požadavků společností rozšířila o mnoho různých technologií, které jsou nyní velice složité. Nalezení optimálního řešení v této rozsáhlé nabídce technologií představuje složitý úkol.