GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Operační systém BS2000

Víceprogramová a víceprocesová platforma

Aktuální verze: BS2000/OSD-BC V10.0 a BS2000/OSD-BC V9.0

BS2000 OSD/BC je mainframová platforma operačního systému pro podnikové servery BS2000 řady S, SQ a SE společnosti Fujitsu. Poskytuje služby nejvyšší kvality pro transakční systémy a data a rozšiřuje tyto standardy kvality do nových aplikací prostřednictvím nejnovějších softwarových technologií. Tento systém je naprosto jedinečný, pokud jde o zajištění dostupné, škálovatelné a výkonné platformy pro nejdůležitější firemní aplikace, která bude stoprocentně kompatibilní v rámci různých verzí.

Business servery SE a SQ budou dodávány s balíčkem operačního systému OSD/XC. Balíček OSD/XC se skládá z operačního systému BS2000 OSD/BC a různých softwarových produktů zajišťujících podporu systému.

Další informace o jednotlivých SE serverech naleznete zde: OSD/XC V10.0, OSD/XC V9.5 a OSD/XC V8.5

Další informace o jednotlivých SQ serverech naleznete zde: OSD/XC V10, OSD/XC V9.0 (SQ server), OSD/XC4.1 (SQ a SX server)

Kromě základní konfigurace obsahuje operační systém BS2000 další komponenty:

BS2000 OSD/BC V11.0

BS2000 OSD/BC is the mainframe operating system for BS2000 Servers. It delivers services of the highest quality for transaction systems and data and extends these quality standards to new applications based on the latest software technologies. It is unrivaled in providing an available, scalable, high-performance platform for business-critical applications that is totally compatible across numerous versions.

BS2000 OSD/BC V10.0

BS2000 OSD/BC V10.0 – Obvykle se používá společně s novými podnikovými servery SE a správcem SE pro centrální správu. Jde o vývojovou verzi softwaru FUJITSU BS2000 OSD/BC V10.0 a verzi určenou k vydání. Všeobecné vydání je naplánováno na duben 2015.