GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. IT produkty a systémy >
  4. Servery >
  5. Počítače typu mainframe BS2000 >
  6. Koncepty a řešení >
  7. Vysoká dostupnost a odolnost proti haváriím (BS2000/OSD)

Vysoká dostupnost a odolnost proti haváriím (BS2000/OSD)

Spolehlivá informační technologie (IT) se pro zvyšující se počet podnikových procesů stala absolutně nezbytnou. A také IT musí být k dispozici nepřetržitě.

Společnost Fujitsu vám pomáhá nalézt optimální a šetrné řešení pro požadovanou dostupnost informačních technologií.

Vyhněte aktivně se chybám a nedostatkům v IT Avoid IT errors and IT bottlenecks proactively

Výpadky IT způsobené chybami lze minimalizovat, pokud se pokusíme proaktivně vyhnout chybám a nedostatkům v IT.

Minimální údržba Minimize maintenance

Operational interruptions caused by the need to run backups, software updates and upgrades, reorganize data, maintain hardware and carry out hardware migration as well as change system settings greatly impair IT availability, let alone the downtimes caused by faults or even disasters.

Zabezpečení nepřetržitého provozu Optimal Business Continuity

Plánované a neplánované výpadky mají zásadní vliv na obchodní procesy. Koncepce vysoké dostupnosti s řešeními LiveMigration (Migrace za provozu) a HighAvailability (Vysoká dostupnost), která stojí za podnikovými servery Fujitsu BS2000/OSD, nabízí bezkonkurenčně maximální spolehlivost v nejdůležitějších prostředích.

Obnovení činnosti Business resume

Pokud dojde k selhání z důvodu závady nebo nehody, je nezbytné provoz IT co nejrychleji obnovit, aby byla ztráta dat minimální.