GTM-PMS6HVM
Skip to main content
 1. Home >
 2. Produkty >
 3. IT produkty a systémy >
 4. Integrovaný systém >
 5. Integrovaný systém FUJITSU PRIMEFLEX for VMware vCloud

Integrovaný systém FUJITSU PRIMEFLEX for VMware vCloud

Rychlé a snadné navýšení kapacity infrastruktury privátního nebo hybridního cloudu VMware

Zavedení privátního cloudu je v mnoha IT organizacích považováno za důležitý krok při zvýšení flexibility firmy. Současně s tím ale zákazníci sledují i nabídky od poskytovatelů cloudových služeb pro určité oblasti. Ve střednědobém výhledu lze proto očekávat, že realitou bude hybridní scénář, kdy budou společnosti současně používat interní i externí cloudové služby a nasazení privátního cloudu bude vnímáno jako důležitý první krok.

Existují nicméně různorodá rizika, která mohou mít výrazný dopad na délku a rozpočet implementace komplexního projektu privátního cloudu. Je třeba starat se o správu více zdrojů dodávek, zajistit dostatek kvalifikovaných lidských zdrojů pro všechny fáze projektu a v neposlední řadě je také nutné řešit údržbu a průběžné zavádění inovací v komplexním technologickém řešení.

Obchod s kompletní nabídkou pro vaši platformu IaaS privátního cloudu VMware

S cílem minimalizovat tato projektová rizika vyvinula společnost Fujitsu integrovaný systém FUJITSU PRIMEFLEX for VMware. Toto řešení infrastruktury nabízí nejpohodlnější způsob zavedení a provozování privátního nebo hybridního cloudu IaaS na platformě VMware, které podpoří obchodní růst a zlepší spokojenost zákazníků při značně nižších nákladech (ve srovnání s přístupem, kdy děláte vše sami). Bylo validováno společnostmi Fujitsu i VMware a zahrnuje vysoce výkonný a přitom energeticky úsporný hardware Fujitsu, přední operační prostředí VMware, komplexní podporu a široké portfolio profesionálních služeb.

Jako globální poskytovatel cloudových služeb s více než 25 cloudovými datovými centry má společnost Fujitsu rozsáhlé zkušenosti s implementací cloudových infrastruktur podnikové třídy.

PRIMEFLEX for VMware vCloud – Výhody pro vás

 • Vysoce výkonný a současně energeticky úsporný hardware Fujitsu s předpoklady pro náročné zatížení
 • VMware jako jedno z nejlepších prostředí správy cloudových služeb na trhu poskytuje ucelené služby softwarově definovaných datových center s vyšší provozní efektivitou a nižšími provozními náklady (až o 50 %).
 • Integrace do předního ekosystému VMware podporuje zákaznický přístup s více typy cloudu.
 • Optimalizovaná služba nasazení Fujitsu snižuje rizika spojená s implementací a zkracuje dobu potřebnou pro uvedení do provozu a dále snižuje nároky a náklady na infrastrukturu až o 40 %.
 • Fujitsu nabízí pestrou sadu služeb zajišťujících privátní cloud, které zajišťují dokončení projektů privátního cloudu podle plánu, rozpočtu a v souladu s firemními procesy našich zákazníků.
 • Konfigurace jsou flexibilní, což umožňuje začít s menší konfigurací a v případě rostoucích nároků provést rozšíření.
 • Společnost Fujitsu poskytuje ucelenou podporu pro doporučené konfigurace, a snižuje tak nároky na údržbu.

Leták – Integrovaný systém FUJITSU PRIMEFLEX for VMware vCloudOpen a new window

Dostupnost se může lišit podle oblasti.