GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. O společnosti >
  3. Informace o společnosti Fujitsu Technology Solutions

Informace o společnosti Fujitsu Technology Solutions

Společnost Fujitsu Technology Solutions je předním evropským poskytovatelem IT infrastruktur. Působí na všech hlavních trzích Evropy, Blízkého východu, Afriky a Indie a poskytuje své služby velkým, středním i malým společnostem a také spotřebitelům. Využívá koncepci dynamických infrastruktur a nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba. Společnost Fujitsu Technology Solutions zaměstnává více než 13 tisíc lidí a je součástí globální skupiny Fujitsu Group.

Náš přístup ke korporátní sociální zodpovědnosti Corporate Social Responsibility

Společnost Fujitsu Group je členem iniciativy United Nations Global Compact. Prosazováním deseti principů Global Compact ve čtyřech oblastech – lidských právech, práci, prostředí a protikorupčním úsilí – stejně jako aktivní implementací korporátní sociální zodpovědnosti (CSR) společnost Fujitsu jako globální společnost podporuje zodpovědné řízení a přispívá k vytváření životaschopné společnosti.

Blow the whistle – Fujitsu’s Speakup to Compliance programme Blow the whistle

Blow the whistle – Fujitsu’s Speakup to Compliance programme

Péče o životní prostředí Environmental Care

Společnost Fujitsu chce přispívat k trvale udržitelnému rozvoji, který ochrání životní prostředí pro budoucí generace. Proto je ochrana životního prostředí vrcholnou prioritou společnosti Fujitsu.